En fremtid for Liberia

En alsidig indsats for at være kirke for hele mennesker tænder håb for fremtiden i Liberia.

I Liberia vil mange gerne høre evangeliet. Folk spørger efter en præst eller evangelist og inviterer Den Lutherske Kirke til landsbyer og områder, hvor den ikke er i forvejen. Etablerede menigheder efterlyser mere undervisning i den kristne tro.

Samtidig er kirken meget bevidst om, at Gud har omsorg for hele mennesket. Derfor er kirken også særdeles aktiv med for eksempel aids-projekter, klinikker og sygehuse, skoler for børn og unge, forsoning efter krigen og rehabilitering af tidligere børnesoldater. Det er alt sammen områder, hvor behovet er enormt stort, fordi Liberia er et fattigt land, der er ved at kæmpe sig op af bombekrateret fra borgerkrigen i 1989-2003 og ebolakrisen i 2014-2015.

Kirkens alsidige indsats tænder et håb for fremtiden i Liberia, men den har brug for hjælp til at løfte de mange opgaver i menigheder og samfund.

Det gør Promissio

Promissio sender missionærer til Liberia. Lige nu er Ingrid Smidt udsendt til Den Lutherske Kirkes skolesekretariat. Desuden støtter Promissio kirkens evangelisationsarbejde med 50.000 om året, og yder en generel støtte på yderligere 100.000 kr. årligt.

Sådan kan du være med

Støt projekt "En fremtid for Liberia" - og hjælp Den Lutherske Kirke med at:

  • forkynde evangeliet i Liberia
  • skabe håb for udsatte børn og unge
  • bringe samfundet på ret køl gennem forsoning og uddannelse
  • forebygge og lindre sygdom

Støt projektet nu

 

85 procent af din støtte går til kirkens arbejde i Liberia. De sidste 15 procent går til Promissios koordinering af projektet.

Mere om projektet

Projekt nr. 7940.
Download projektfolder.
Download QR kode til onlinedonation (smartphone).

Artikler:
Kom til Snoghbay Town (blogindlæg fra Ingrid Smidt)
De vil noget i Baysah Farm
Hospital redder kvinder og børn

Kirken har et særligt budskab
Den lutherske Kirke i Liberia består af mennesker, der selv har taget imod forsoningen med Gud. Det gør, at kirken har et særligt budskab til mennesker i et land, der er mærket af smerte og had efter borgerkrigen.