Folk med uddannelse gør mest gavn

Vær med til at uddanne præster og ledere til den hurtigt voksende Mekane Yesus Kirke i Etiopien.

Mekane Yesus Kirken i Etiopien tæller over 8,3 millioner kristne, og der kommer hele tiden flere til. Derfor har kirken brug for mange flere dygtige medarbejdere, der kan forkynde evangeliet, give folk oplæring i den kristne tro, organisere og lede kirkens arbejde.

Teologi skal læres på engelsk

På teologiuddannelsen på Mekane Yesus Seminary foregår al undervisning på engelsk. Det er et krav fra myndighederne. De fleste af studenterne kan dog for lidt engelsk, når de kommer. Derfor får de undervisning i engelsk – som et støttefag der skal hjælpe dem med at forstå og tilegne sig det faglige stof på studiet.

Engelsk er svært
- Engelsk er meget svært, men med Berits støtte bliver vi bedre til det. Berit og hendes undervisning er svaret på mine bønner, siger Demenetch Moltumo der læser teologi på Mekane Yesus Seminary.

Studerende skal bruge fagbøger

Biblioteket på Mekane Yesus Seminary er vitalt for uddannelsen, fordi de fleste studerende ikke har råd til at købe deres egne bøger. Samtidig er det her de skal finde den supplerende litteratur, de skal bruge til deres opgaver.

Det gør Promissio

Promissio har udsendt missionærparret Berit Østby og Mehret-Ab Bereke Beraki. Berit er akademisk konsulent på Mekane Yesus Kirkens sprogskole og står blandt andet for supplerende engelskundervisning til de teologistuderende på seminariet. Mehret-Ab er chefbibliotekar på seminariets studiebibliotek.

Desuden sender Promissio jævnligt en gæstelærer til Etiopien for at undervise på Ethiopian Graduate School of Theology i nogle måneder.

I 2017 skal Promissio bruge omkring 705.500 kr. for at støtte formålet med:

  • Udsendte medarbejdere (løn, bolig, bil, forsikring osv., cirka 535.500 kr.)
  • Gæstelærere: cirka 170.000 kr.

Sådan kan du være med

Støt projekt "Folk med uddannelse gør mest gavn"- og giv Mekane Yesus Kirken 

  • Præster med god teologisk ballast
  • Veluddannede ledere til kirkens forskellige arbejdsgrene

Støt projektet nu

Klik her og meld dig som fast giver og støt projektet med et fast beløb via Betalingsservice - eller klik her og giv en gave med dit Dankort.

85 procent af din støtte går til uddannelse af etiopiske medarbejdere via udsendte medarbejderes indsats. De sidste 15 procent går til Promissios koordinering af opgaverne fra Danmark (inkluderet i ovennævnte beløb).

Del denne side
Læs også
Dagens bedeemne

David Kristoffersen, ungdomsnetværker i PromissioYouth