Jesus til nye bydele i Addis Ababa

Støt Mekane Yesus Kirkens arbejde med at nå mennesker i Addis Ababas mange nye boligkvarterer med evangeliet.

Addis Ababa på 4-5 milioner vokser hastigt og vil fordoble sin egen størrelse over de næste 20 år. Der skyder hele tiden nye boligområder op uden plads til rekreative områder og kirkebygninger. Mange mennesker flytter fra landet til byen, men der mangler kirker i de nye områder. Derfor har Mekane Yesus Kirken et stærkt ønske om at plante nye menigheder og møde flere mennesker med evangeliet. 

Det er grunden til at Addis Ababa Synoden har engageret ti evangelister, som er ansat og udsendt af de gamle menigheder. Evangelisterne er flyttet til de nye kvarterer i byens udkant og har startet husmenigheder med de menighedsmedlemmer, der allerede er flyttet – og bruger dem som udgangspunkt for evangelisations- og menighedsarbejdet i de nye boligområder.

Minimum en gang om måneden samles evangelisterne på synodens kontor for at dele deres oplevelser og erfaringer, bede sammen og modtage undervisning.

Det gør Promissio

Promissio støtter projektet økonomisk i fire år (2016-2019).

I 2017-2019 skal Promissio årligt bruge 187.000 kr. til formålet:
138.700 kr. årligt til fuld løn og husleje for ti evangelister og afholdelse af deres samlinger. 24.000 kr. til løn til Moti Daba, en etiopisk medarbejder i Addis Ababa Synoden, som følger arbejdet i de nye boligområder.

Promissios støtte udfases fra 2016-2019, så kirken herefter selv varetager udgifterne. De ovennævnte beløb er derfor det gennemsnitlige behov i denne tidsperiode.

Støt projektet nu

 

85 procent af din støtte går til evangelisternes arbejde i Addis Ababa. De sidste 15 procent går til Promissios koordinering af projektet.

Derfor støtter Lemvig Bykirke projektet "Jesus til nye bydele"
”Vi har som frimenighed valgt at støtte, fordi vi ikke synes, vi kun kan bekymre os om vores egen situation. Når man bygger en frimenighed, kan man godt blive fristet til at tænke, at vi har brug for alle ressourcer til at bygge menigheden op. Men dette projekt fastholder os i, at vi skal gå på to ben; vi må ikke glemme vores forpligtigelse til at hjælpe andre steder.”
Brian Christensen, præst i Lemvig Bykirke.

Mere om projektet

Projekt nr. 7959.
Download projektfolder.

Artikler:
Evangelister skaber nye fællesskaber
Ingen tør udleje et lokale til Adnews nye fællesskab

 

Løn, husleje, samlinger, sparring og supervision koster:
Ti evangelister i et år: 187.000 kr.
En evangelist i et år: 18.700 kr.
En evangelist i en måned: 1.558 kr.
En evangelist i en uge: 390 kr.

Del denne side
Læs også
Dagens bedeemne

Curran Lutheran Hospital i Liberia