Styrk Etiopiens kvinder

Vær med til at undervise etiopiske kvinder og mænd så de forholder sig til hinanden på en sund, bibelsk måde og gør op med de skadelige skikke i kulturen.

Traditioner og skikke skader Etiopiens kvinder

Folk er fattige, og familierne lever af små landbrug. Mænd dyrker jorden og passer kvæget. Kvinder laver mad, henter vand og passer børn. Piger hjælper mor, og drenge hjælper far.

Man følger i vid udstrækning den traditionelle kultur i Sydetiopien – også de skikke der især skader piger og kvinder. Piger bliver omskåret og gift, længe før de er voksne, mænd tager flere koner og bortfører den brud, de ellers ikke kan få. Kvinder har lav status i familie og samfund. Piger og kvinder er faderens eller ægtemandens ejendom, de har ingen indflydelse på væsentlige familieforhold og kan hverken eje eller arve noget.

Mange af de skadelige skikke har været forbudt i Etiopien i en del år, men kulturens normer, værdier og holdninger ligger dybt forankret i både mænd og kvinder. 

Kirken skaber forandringer

Nu ses dog tegn på forandringer, hvor nogle mødre for eksempler nægter at lade deres døtre omskære, og hvor mand og kone taler om, hvad der er bedst for deres familie.

Det skyldes blandt andet kirkens undervisning om, hvordan alle parter vinder ved at snakke om og gøre op med de skadelige ting i kulturen – og ved at mænd og kvinder ser på sig selv og hinanden med andre øjne.

Fundamentet for kirkens undervisning på området er, at Gud har skabt mennesket i sit billede, og at alle derfor fortjener at blive respekteret. Undervisningen handler også om, at en mand ikke ejer sin kone, men at hun er en del af ham selv, fordi de er ét som ægtefolk. Når han skader sin kone, skader han derfor sig selv. Og når han respekterer sin kone og drøfter hverdagens udfordringer med hende, så respekterer han også sig selv – og samtidig får de som par bedre muligheder fordi kvindens ressourcer og kompetencer også bringes i spil.

Det samme gælder i menigheden og i samfundet. Mænd og kvinder er forskellige, og hver for sig har de to køn noget væsentligt og værdifuldt at bidrage med. Kirke og samfund har også brug for kvinderne – både åndeligt og økonomisk. 

Det gør Promissio

Promissio støtter Mekane Yesus Kirkens arbejde blandt familier og kvinder i Wabe Batu Synodens område i Sydetiopien. Vi støtter formålet med penge og har haft missionær Inger Holmgaard udsendt som konsulent i arbejdet. 

I 2017 skal Promissio bruge omkring 80.000 kr. til formålet:

  • Tilskud til kirkens kvindearbejde i synoden: cirka 80.000 kr.

Sådan kan du være med

Støt projekt "Styrk Etiopiens kvinder" og støt:

  • Oplysning om hvordan nogle skikke skader.
  • Undervisning der hjælper kvinder og mænd til at forholde sig til hinanden på en sund, bibelsk måde.
  • At kvinder bliver styrket så deres potentiale kan gavne deres familie, menighed og samfund.

Støt projektet nu

 

85 procent af din støtte går til arbejdet blandt kvinder og deres familier i Sydetiopien. De sidste 15 procent går til Promissios koordinering af projektet.

Mere om projektet

Projekt nr. 7953.
Download projektfolder.
Download QR kode til onlinedonation (smartphone).

Artikler:
Skikkene skader hele samfundet
Wosane har prøvet det selv
Kvinder skal have bedre forhold
Nogle traditioner er gode nok
Hebano vil forandring
Kursus om kristent familieliv

Del denne side
Læs også
Dagens bedeemne

Frivillige medarbejdere i genbrugsbutikkerne