En særlig tid til bøn for muslimer

Et mylder af mennesker stimler sammen på gaden foran vores nedkørsel denne mørke aften og trafikken omkring er lettere kaotisk. Mænd i lange, løse gevandter og lille hat på toppen af hovedet, og kvinder i lige så lange kjoler og med tørklæde om hovedet. Bønnen høres over en højtaler på højeste decibel her kl. 21. 

Det er Ramadan, og Addis Ababas muslimer flokkes til bøn i den lokale moské efter mørkets frembrud. Bagefter skal de hjem og spise, og det er tiltrængt, for de har fastet hele dagen.

De er børn af Ismael, som Abraham sendte væk med Hagar. Vi har samme stamfader. Når vi kører forbi, beder vi en stille bøn til Gud om, at de må se Jesus i Ramadanen. Vi tror, at Han kan vise sig, og at Ramadanen er en særlig mulighed for det.

Det østlige Etiopien er overvejende muslimsk. Og det siges, at andelen af muslimer i befolkningen vokser. Men vi venter stadig på den næste landsdækkende statistik for at se, hvor omfangsrigt det er. Vores koreanske nabo, som har været missionær i 25 år, husker, at der kun var en moské i Addis Ababa, da hun flyttede hertil. Nu kan de ikke tælles på to hænder. 

På Mekane Yesus seminariet har Christian en studerende fra Somalia, som trods sin muslimske baggrund er blevet kristen. Han har startet en bachelor i teologi, og tanken er, at han skal flytte tilbage og fungere som en undergrunds evangelist og præst, når han er færdiguddannet. Det er alt for farligt at fortælle højlydt, at han er kristen, for i nogle muslimske kredse vil det, at dræbe en kristen, være en direkte adgangsbillet til himlen.

Han fortæller, at Ramadan egentlig bare er det arabiske ord for faste. I måneden for Ramadanen er anger og tilgivelse i fokus, og nogle muslimer læser hele Koranen. Men det er ikke alle. Hans egen morfar siger, at han føler sig syg ved at komme i moskeen. Og sådan kender vi det jo – der findes kulturtroende, og så er der troende af hjertet. Ifølge den studerende kender de fleste muslimer Mosebøgerne, og de bekender, at Jesus har levet. Men ikke at Han var Guds søn, eller at Han gav sit liv for os.

Når moskeen kalder til bøn, har vi et kald til at bede for muslimerne. Om at de må se Jesus som deres frelser i denne deres fastetid. Både muslimerne i Etiopien, Somalia og i Danmark.

Tags

Del denne side

Katrine og Christian Holmgaard

Missionærer i Etiopien

Seneste kategorier