Kun Gud står tilbage

Thomas har afsluttet det første undervisningsmodul med sine studerende i Totota. Følgende er hans overvejelser over resultatet af undervisningen. 

Det var sidste skoledag fredag d. 9. marts på centeret i Totota. Mit første hold evangelister blev færdige med deres første modul. Det er noget særligt at afslutte de første. – også selvom de kommer igen tre gange mere.

Jeg havde givet dem en opgave. De skulle på klassen præsentere det vigtigste, de havde lært i mine timer. Der var særligt to ting, der blev gentaget en del gange: En genopdagelse af, hvem Gud er – blandt andet, at han er treenig. Og, at vi bliver frelst ved tro, ikke på grund af vores egen godhed. Særligt det første blev sagt mange gange. Og det var stærkt!

For det var også en erkendelse af, at i Gud har alt sit udspring. Det er hos ham alle ting begynder. Magnus Malm skriver det godt i hans bog, “Vejviser”: 

“Hver eneste reformation og fornyelse i menighedens historie er begyndt – ikke med en genopdagelse af, hvad åndeligt lederskab er – men med en genopdagelse af, hvem Gud er” (side 33).

Da vi begyndte for ni uger siden, oplevede jeg, at mange af de svar jeg fik på mine spørgsmål, var automat-svar. De kom fra en tillært forståelse af Gud. Det var ikke den personlige relation eller erfaringen af Guds nåde og kærlighed, der var grundlaget for deres kristendomskundskab.

Og det er egentlig ikke forbavsende. Kristendommen kom med de vestlige missionærer for mange år siden. Evangeliet kom i en fin og vestlig pakke. Men en vestlig Jesus kan virke fremmede i en liberiansk kontekst. Det er svært at se, hvilken relevans Han har for den enkeltes hverdag.

På den måde kan Jesus nemt blive et middel til at møde et behov. Lidt ligesom mad: “Jeg skal spise, så jeg ikke sulter.” “Jeg skal tro på Jesus, så jeg ikke går fortabt, når jeg dør.” Det er som sådan ikke forkert. Men det betyder bare, at den vestlige Jesus ikke er så relevant i en hverdag, hvor den største udfordring er at få mad på bordet; bare én gang om dagen.

At Gud står tilbage efter ni ugers undervisning er særdeles opmuntrende. De er ikke færdige med at lære mere om Ham. Det er der ingen, der bliver. Men des mere vi lærer Ham at kende, ser vi også, at Jesus ikke kom for at etablere en vestlig religion eller være et simpelt redskab for at imødekomme en fornødenhed i Maslows behovspyramide. Nej, Jesus kom for at gøre relationen mellem Ham og ethvert menneske mulig. Ikke kun vesterlændinge. Også til mine liberianske brødre og søstre.

Det har implikationer for vores daglige liv. Om man bor i Liberia eller i Danmark.

P.s. Ovenstående er overvejelser bygget på simple erfaringer med undervisningen og den forkyndelse vi har hørt. Derfor er det ikke nødvendigvis et udtryk for generelle forhold. Det har vi slet ikke været her lang nok tid til. 

Tags

Del denne side

Sissel og Thomas Nedergaard

Missionærer i Liberia

Seneste tags

Seneste kategorier