2. generationskirker (del 1 af 2)

Når husmenighederne bliver for store må menigheden i gang med at bygge deres første egentlige kirkebygning. Det ser vi rigtig mange steder i Mekane Yesus kirken. 

Men nogle steder bliver kirken for lille og menigheden må i gang med at bygge en ny og større kirkebygning. 2. generationskirker er et godt ord for disse kirker. Det er anden gang menigheden bygger kirke og ofte er det efterkommerne af dem, som byggede menighedens første kirke, som nu bygger den næste kirkebygning.

På vores netop overståede studietur med deltagere fra danske menigheder, så vi i Wabe Batu synoden, hvor DEM har arbejdet i over 60 år, en del eksempler på disse 2. generationskirker. Det var opmuntrende og spændende at høre om menighedernes byggeplaner og vi så adskillige kirker, som var under opførsel.

Disse 2. generationskirker er tegn på at Mekane Yesus kirken ikke kun er en pionérkirke, hvor kirkerne ikke er ældre end første generation, men i stadig udvikling. Nogle steder konsoliderer man sig og er menigheden stor nok, så tænker man store drømme. Som det ses på billederne, så er det ikke små ydmyge kirkebygninger, men store og flotte. Designet til at imponere den som iagttager og på den måde være en tydelig markør af kirkens placering i samfundet.

Sådan har Guds kirke på jord altid gjort. Når vi bliver mange bygger vi stort. Tag på en køretur rundt i Europa eller såmænd bare i Danmark og læg mærke til katedralerne og domkirkerne. Disse store byggerier har altid været samlingssteder for mange mennesker og tegn på kirkens fremdrift.

Så jeg er glad for disse 2. generationskirker i Etiopien, for de er tegn på, at det går støt fremad. Men jeg har også min erfaring med mig. De store katedraler hjemme i Danmark og Europa er jo nærmest tomme. Menneskene går forbi og kigger på arkitekturen, men hvorfor kirken står der og hvad de skal med den, er der ikke mange der ved.

Nå, men i Etiopien er vi slet ikke der endnu og jeg håber ikke det bliver sådan! Vi kan i stedet lære af deres fremdrift og foretagsomhed. Og glæde os sammen med dem over alt det gode der sker.

Anders
24. januar 2014

Tags