27 fornuftigt udnyttede år

I 2010 var jeg på Robben Island, øen ud for Cape Town, hvor Nelson Mandela var fængslet i 27 år af sit liv. 

Tanker, tro og liv

På billedet ses stenbruddet, hvor de politiske fanger på øen, inklusiv Mandela, arbejdede hver dag. Ovenfor er vagttårnet, hvorfra de forhadte vagter kunne overse det meste af øen og stenbruddet. I baggrunden ses Table Mountain, bjerget for hvis fod Cape Town ligger og symbolet på friheden kun 7 km væk. Hulen til højre i billedet var fangernes toilet, hvor det lugtede så slemt, at vagterne ikke bevægede sig derind. Trods stanken blev denne hule et frirum for fangerne.

Her kunne de tale frit – om politik, frihed, håb og en fremtid uden apartheid. De havde tid nok, da de fleste var dømt på livstid, så de begyndte også at undervise hinanden i forskellige akademiske fagområder. Var en læge underviste han i medicin. Var en anden jurist underviste han i jura og så fremdeles. Denne konstante kamp for at holde tanken klar holdt bitterheden og håbløsheden borte og skabte en åndsfyldt atmosfære, som til sidst også påvirkede vagterne, der begyndte at tage del i undervisningen. Over tid udviklede fangerne et motto: ”Ingen forlader Robben Island uden at være blevet klogere!” Det kom til at gælde for både fanger og vagter.

Jeg er ikke ekspert på Mandela eller Sydafrika, men det var vores guides, en tidligere vagt fra Mandelas tid på øen, klare opfattelse, at hvad der skete på øen fik umådelig stor betydning for den efterfølgende forsoningsproces. Det Mandela havde lært om forsoning mellem fanger og vagter blev overført til forsoningsprocessen mellem Sydafrikas sorte og hvide befolkning. Mandela var før sin tilfangetagelse leder for ANC’s væbnede front, Umkhonto we Sisze, men greb aldrig til våben efter sin løsladelse.

Nogle gange tvinges vi til lange og tunge omveje, som er nødvendige for at nå målet.

Nå, men jeg er for resten i gang med at spørge Ethioperne om deres opfattelse af Mandela og hvilken betydning han som afrikansk leder kan have haft for dem og Etiopien. Men jeg får ikke mange interessante svar endnu. De kunne ellers med fordel lade sig inspirere, som vi nu nok er mange der kunne.

Anders
9. december 2013