Gud har en plan med dig

Følgende er et interview med Anders Møberg skrevet til Geist, Indre Missions ungdomsmagasin, af Journalist Ole Noermark Larsen.

Selv om du er frustreret, kan du sagtens være lige dér, hvor Gud vil have dig, siger missionær Anders Møberg

Gud har en plan med mig, og den er sikkert god! Problemet er bare, at han ikke fortæller mig om sin plan. Hvis han har så meget styr på mit liv, hvorfor viser han mig så ikke klart og tydeligt, hvad jeg skal?

Hvis du tænker sådan, er du ikke alene. Sådan har langt de fleste kristne tænkt i perioder af deres liv.

“Gud kunne sagtens åbenbare sig, så al tvivl blev ryddet af vejen, men den løsning vælger han af én eller anden grund ikke særlig tit. Derfor må vi nøjes med at konkludere, at hvis Gud er utydelig, så er det, fordi han vælger at være det. Sådan er Gud,” siger Anders Møberg, som er teolog og missionær i Etiopien for Dansk Ethioper Mission*. “Det kan være vildt frustrerende, at Gud er sådan, men måske er det alligevel en lille trøst, at han sagtens kunne råbe mig op, hvis han ville. Så føler jeg mig måske knapt så alene om de store beslutninger.”

Skabt til gode gerninger

Som tidligere landsleder i IMU har Anders Møberg siddet over for adskillige unge, som virkelig ønskede Guds vejledning og klarhed over deres livssituation. Men mange af dem oplevede ikke at få et konkret svar, de kunne handle på.

“Grundlæggende er jeg sikker på, at Gud nok skal føre sin plan igennem for dem, der råber efter hans vedledning, for hos dem er der plads til Gud. Og han kan sagtens føre sin plan igennem, uden at vi præcis ved, hvor han vil have os hen. Men jeg kan sagtens genkende frustrationen fra mig selv,” siger Anders Møberg.

Helt overordnet er Guds plan at frelse mennesker, og den plan viger han aldrig fra. For at nå det mål har han desuden en overordnet plan for alle kristne. Det skriver Paulus om i Efeserbrevet kapitel 2 vers 10: “For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.”

“Hvis du er døbt og tror på Jesus, så vandrer du altså allerede på den sti af gode gerninger, han har forberedt til dig. Det er Guds overordnede plan med dig. Den siger ikke så meget om, hvilken uddannelse du skal vælge, eller hvem du skal giftes med, men det kommer også i anden række,” provokerer han.

Tre principper

Gud interesserer sig dog også for vores hverdag og de beslutninger, vi må træffe der. Men han skriver ikke altid sine gode råd på væggen.

“Guds vigtigste kanal til at kommunikere med os er Bibelen. Derfor tror jeg, vi gør klogest i at være så bibelske som muligt, når vi prøver at finde svar på, hvordan Gud leder,” siger Anders Møberg.

Én af de bibelske personer, som oftest oplever Guds ledelse, er Paulus. Og det særlige ved ham er, at han oplevede den på mange forskellige måder. Nogle gange åbenbarede Gud sig helt konkret for ham, og andre gange måtte han famle sig frem efter et svar. Det kan man bl.a. læse om i Apostlenes Gerninger kapitel 15 vers 36-41, hvor Paulus og Barnabas er vildt uenige om Guds plan og derfor må skilles.

“Hvis vi skal udlede noget bibelsk af det, vi læser om Paulus, så er der to og ofte tre principper, der går igen, når han skal træffe en stor beslutning, og han ikke har en klokkeklar åbenbaring at forholde sig til.

For det første taler han med andre. Det er helt normalt, at Gud bruger andre mennesker til at vejlede os, og det må vi være åbne for. Derfor er det en rigtig god idé at tale med en præst eller en anden moden kristen, man har tillid til, inden man træffer beslutningen.

Det næste princip er bøn. Som kristen er det helt oplagt at vende problemstillingen med Gud. Vi læser flere steder, at Paulus og de andre apostle beder både før og efter, de har truffet en beslutning.”

Gå i tro

“Det tredje princip optræder ikke helt så konsekvent som de to første, og det virker lidt fremmed på mange af os danskere. Bibelen er dog fuld af eksempler på mennesker, som faster, før de træffer en beslutning. Og i Etiopien, hvor jeg befinder mig, er det også helt normalt, at man søger et uforstyrret sted og tilbringer en dag sammen med Gud, mens man faster. Ofte kommer de hjem og er mere afklarede og parate til at træffe beslutningen,” forklarer Anders Møberg.

Har du fulgt de tre bibelske principper, føler du dig måske lidt bedre klædt på til at træffe din beslutning. Men det kan også være, at du føler dig akkurat lige så forvirret som før. Hvis det er tilfældet, har du to muligheder.

“Du kan enten udskyde beslutningen, hvis det kan lade sig gøre. Ellers må du gå i tro og træffe en beslutning, som måske er forkert. Det kan selvfølgelig betyde, at du må være parat til at ændre din beslutning. I sådan et tilfælde er det naturligt at bede Gud om at stoppe én, hvis man er på vej ind i en blindgyde,” siger Anders Møberg.

Fejl er ingen katastrofe

“Selvfølgelig kan vi tage fejl af Guds ledelse. Det er ingen katastrofe, hvis bare vi er klar til at rette fejlen. Men det, der for os kan ligne en fejl, kan også vise sig at være en del af Guds plan. Han bruger hele vores liv, også alle vores fejl og blindgyder, til at forme og modne os Så selv om du er frustreret og forvirret, kan du sagtens være lige dér, hvor Gud vil have dig,” forklarer han.

“Jeg tror, vi ofte er langt mere utålmodige end Gud. Så når vi synes, vi spørger efter Guds vejledning uden at få svar, er det måske, fordi vi bare skal slå kold vand i blodet og koncentrere os om den tjeneste, vi allerede har. Her kommer Efeserbrevet 2,10 igen ind i billedet: Gud har lagt en sti af gode gerninger til rette for os, og så længe vi tror på ham, vandrer vi på den sti. Det er et stort evangelium for os, som ikke altid synes, Gud vejleder os så tydeligt, som vi kunne ønske.”

Tre gode tommelfingerregler når du ikke kan se Guds plan

  • Samtale – Gud bruger ofte andre mennesker til at vejlede os, så del dine tanker med en moden kristen, du har tillid til.
  • Bøn – Bed Gud om, at du må træffe de rigtige beslutninger. Og bed om, at han må stoppe dig, hvis du alligevel vælger forkert.
  • Faste – Riv en dag ud af din travle kalender og fast fra mad, mens du uforstyrret fordyber dig i bøn og bibellæsning.

Anders
5.maj 2014

* Promissio hed Dansk Ethioper Mission før 15. maj 2014.