Jeg vil aldrig hjem!

- Jeg vil aldrig hjem!, udbrød en af de unge på årets Tsæl'åt, og det er jo en mærkelig sætning for en som kun er på besøg i ganske kort tid. Alligevel har jeg en idé om hvad sætningen dækker over.

Nyhedsmail

I januar tog vi imod ungdomsgruppen Tsæl'åt for fjerde gang. Tsæl'åt består af danskere fra Indre Missions Ungdom som er udvalgt til at møde etiopiske unge, den etiopiske kirkes spiritualitet og bliver udfordret på tålmodighed i bøn og forbøn. Tsæl'åt betyder nemlig bøn, og det underviser præsten Soboka i undervejs som ugen skrider frem.

Til sidst var der en af de unge, som udbrød: ”Jeg vil aldrig hjem!”, og det er jo en mærkelig sætning for en som kun er på besøg i ganske kort tid. Alligevel har jeg en idé om hvad sætningen dækker over. Det kan handle om at vi danskere bliver berørte af mødet med etiopieres måde at tale om Gud og deres tillid til Gud. Vi sluger det råt fordi vi kommer fra en kultur hvor en grundlæggende tillid til Gud ofte kommer i baggrunden på grund af oplysning, logik og rationaler som alt sammen er meget godt, men som Gud blot er større end. Det indser vi danskere i mødet med etiopiernes tillid til at alt er i Guds hånd, og at han kan og vil gribe ind.

Partnere diskuterer og snakker og…

… får ting til at blomstre!

I begyndelsen af februar var der CMCR-møde i Addis Ababa. CMCR står for Committee on Mutual Christian Responsibility og er Mekane Yesus Kirkens årlige partnermøde med kirkens mange internationale partnere. Emnet var migration, ogjeg tog nye perspektiver med mig hjem. Bl.a. at Guds rige ofte er vokset når mennesker har været tvunget til at emigrere, og at vi alle er emigranter fordi vi endnu ikke er hjemme hos Jesus. Netop derfor bør vi forstå at vi skal hjælpe dem der ser sig nødsaget til at søge nye steder at bo.

Partnermødet er også formalia og laaaange oplæg, men så er der til gengæld pauserne, og de bliver gjort godt. Jakob Swartz og jeg talte med rigtig mange, og vi fik nye perspektiver på meget. Vi fik også mulighed for at gennemgå Promissios samlede indsats i 2015 med Rev. Dr. Wakseyoum, Mekane Yesus Kirkens præsident, og fik gode råd med på vejen i forhold til hvordan Promissio kan støtte kirken fremover. I Promissio ønsker vi at evangeliet skal over grænser i samarbejde med vore partnere, og den vision mener jeg at vi er gode til at leve op til. Og nu hvor 2015 er forbi og planerne for 2016 er ved at tage form, glæder vi os over det vi arbejder med i Etiopien, og beder Gud om at det må blomstre.

Evangelister i storbyen bygger kirke

I samtalen med Wakseyoum belærte han mig også om en ting jeg ikke vidste. Han fortalte at når den ortodokse kirke i Etiopien skal svare på urbaniseringens udfordringer, så overtager de et stykke jord fra en landmand i yderkanten af byen, gerne på en bakketop, og bygger en kirke uden at staten bryder ind. Dermed har de hele tiden færdigbyggede kirker klar når byen udvikler sig og gør mere landområde til byområde. Addis Ababa bliver meget hurtigt større i øjeblikket! Den samme metode kan Mekane Yesus ikke benytte da Mekane Yesus Kirken ikke har samme historiske forrang som den ortodokse.

I lang tid har jeg via mit arbejde sammen med Addis Ababa synode arbejdet med urbaniseringens udfordringer for kirken i Addis Ababa og også med spørgsmålet om hvordan evangeliet kan sprede sig til de mange ny-urbaniserede områder. Én metode bliver at Promissio i fremtiden vil hjælpe Addis menigheder med at sende evangelister ud til nye områder af storbyen hvor de skal etablere husmenigheder og prædikenpladser. Det arbejde har brug for vældig meget forbøn! 

Glæde ved hverdagen

I begyndelsen af februar ankom Anne-Sofie og Rebecca, vores to nye Cristian Culture Travellers, og som sædvanlig var der stor glæde blandt ungerne. Det er godt for store og små! Der bliver undervist i dansk, og vi forældre får aflastning i det daglige hvilket giver mere fokus på arbejdet. Professor Kurt Christensen fra Menighedsfakultetet er her også i denne periode for at undervise på et teologisk seminarium, og det er hyggeligt med en ekstra logerende i gæstehuset.

Desværre er det blevet til at vi skal til at tage afsked med missionærparret Inger og Arne Holmgaard efter at de afslutter deres nok sidste periode i Etiopien. Vi håber og beder for at de kommer godt til Danmark, og takker for fællesskabet i de sidste par år.

I de næste par måneder kan vi se frem til ro på for familien, og det er godt fordi vi er meget glade og taknemmelige for vores hverdag i Etiopien.

Med ønsket om et dejligt forår i Danmark fra hele vores familie.
Hilsner Anders

26. februar 2016