Prædikepladser er nødvendige for missionsarbejdet i Etiopien

De seneste 25 år af Mekane Yesus Kirkens historie er en historie om vækst. Vækst på alle målbare parametre.

Mekane Yesus kirken er den største lutherske kirke i Etiopien og den kirke som Promissio (tidligere Dansk Ethioper Mission), har arbejdet sammen med i mere end 60 år. Antallet af medlemmer er i de seneste 25 år steget eksplosivt og Mekane Yesus kirken er den største Lutherske kirke i Afrika. Kirken består i dag af over 6 millioner døbte.
Hvorfor denne vækst? Hvorfor så stor vækkelse? Svaret er at evangeliet om Jesus Kristus bliver forkyndt frimodigt og at Gud velsigner den måde Mekane Yesus Kirken møder Etiopierne med evangeliet.

En effektiv metode

Det er det lokale missionsarbejde i Mekane Yesus kirken som vinder frem. De spørger sig selv, hvor de kan prædike evangeliet og til hvem, hvorefter de etablerer en prædikeplads. Historierne om hvordan dette sker, er mange og vidunderligt inspirerende, men grundfortællingen lyder oftest som følger. En lokal kirke får hjerte for et sted, hvor evangeliet endnu ikke er fortalt. Det kan skyldes et tidligere medlem, som er flyttet til en egn uden en kirke eller det kan være personer fra et område, som anmoder en lokal Mekane Yesus kirke om at etablere sig. Mekane Yesus kirken begynder så jævnligt at sende evangelister til stedet og etablerer derved en såkaldt prædikeplads. Det kan være under et træ, i et kristent hjem eller hvor det kan lade sig gøre. Meget ofte stiger antallet af kristne over de følgende år, der bygges en mindre bygning, ugentlige møder begynder at finde sted og en evangelist kaldes dertil og bosætter sig fast. Efterhånden som antallet af medlemmer stiger overgår det nye fællesskab fra at være prædikeplads til dattermenighed og ofte efter 10-15 år bliver menigheden en selvstændig menighed løsrevet fra modermenigheden. Nogle gange sker der det at dattermenigheder hurtigt bliver større end modermenigheden, fordi så mange kommer til tro. Overraskende sker det også ofte at en prædikenplads selv stifter andre prædikepladser allerede inden den har fået status af menighed, for når evangeliet spreder sig, så må strukturen følge bagefter.
Det virker til at Gud velsigner denne metode i disse år og selvom den tager mange år og kræver tålmodighed, så er den effektiv. Menighederne tænker ud af boksen og overvejer, hvor de kan forkynde evangeliet til andre. De forbliver ikke på deres egen compound eller kirkens grund og håber at folk vil komme til dem, men de tager ud til mennesker og prædiker frimodigt.

Etiopiere i vest og syd har været modtagelige for evangeliet

Historisk set er Etiopien et af de ældste kristne lande i verden. Den ortodokse kirke har været den nationale religion siden det fjerde århundrede efter Kristus, men Islam har også været til stede siden det ottende århundrede efter Kristus. Fra midten af det nittende århundrede har forskellige protestantiske kirker haft sit indtog og udgør i dag op mod 20 procent af befolkningen.
I de nordlige områder af landet, hvor den ortodokse kirke står stærkest, har den protestantiske vækkelse haft meget lille fremgang og i de østlige regioner over imod Somalia, hvor Islam er udpræget, har den protestantiske vækkelse heller ikke fået stor udbredelse. Derimod har vækkelsen taget fart i de vestlige og sydlige områder. Disse egne har været præget af nominel ortodoks kristendom og oprindelig etiopisk stammereligion.
Mekane Yesus kirken og andre protestantiske kirker er stærkt repræsenteret i det sydlige og vestlige Etiopien, men der er meget som tyder på at missionsopgaven i øst og nord bliver en sværere opgaver. I Promissio har vi i mange år arbejdet i det sydlige Etiopien, men vores historiske udgangspunkt har været Balebjergene, som rækker langt over ind i de østlige egne af landet. Her har Mekane Yesus Kirken ikke oplevet stor vækst, fordi det er muslimsk præget. Især over de sidste 10 år har Islam vundet frem og mange Moskéer er blevet bygget. I de områder er der brug for en tålmodig og fortsat frimodig indsats i det, som er en af Mekane Yesus kirkens allerfattigste og mindst ressourcestærke synoder. Relationsopbygning mellem kristne og muslimer er en af de vigtigste opgaver, som dog udfordres af en frembrydende mere fanatisk udgave af Islam, som mødes over hele regionen. I Promissio ser vi nøden for Balebjergene og håber mange danskere vil bakke op om missionsarbejdet der.

Hele mennesket skal møde frelsen

Mekane Yesus kirkens særlige kendetegn er også afgørende for missionsindsatsen. Gudstjenestelivet er karismatisk i sit udtryk, hvilket taler til afrikansk kultur, som har stor vægt på åndelighed og det kropslige udtryk. Den personlige fromhed, bl.a. med stor fokus på bøn og spiritualitet, sætter sig spor i dagliglivet og de kristne bliver synlige vidner i dagligdagen. Religion i Etiopien er en synlig del af det offentlige rum og også de protestantiske kristne søger at være til stede i samfundet og udviklingen af landet.
Det vigtigste kendetegn for Mekane Yesus kirkens vækkelse er dog kirkens evne til at se menneskelige behov og svare på dem. For en etiopisk kristen kan ordet om Jesus ikke deles uden også at yde hjælp til livet her og nu. Og omvendt kan hjælp ikke gives uden Jesus forkyndes. Det sociale arbejde bliver ofte foden der sparker døren ind til grupperinger, som ikke kender Jesus. Mennesker ser den gavn kirken yder til samfundet og spørger, hvem afsenderen er og så bliver der peget på Jesus. Når dette går hånd i hånd med arbejdet på en lokal prædikeplads, så sker der oftest noget. Måske ikke i dag og heller ikke i morgen, men Etiopierne har tid til at lade Gud arbejde og det beder de om må ske.
Det kunne være spændende, hvis kirker og fællesskaber i Danmark begyndte at spørge: ”Hvor skal vores næste prædikeplads være?”

-o-O-o-

Faktaboks: Promissio

I Promissio, tidligere Dansk Ethioper Mission eller DEM, er vi optaget af Guds løfter om altid at være med dem, som fortæller evangeliet videre. I Etiopien ønsker vi at gå sammen med Mekane Yesus kirken, fordi vi er for mission (= pro missio). Vi søger danske partnere (kristne fællesskaber, menigheder, firmaer, etc.), som vil inddrages konkret i at støtte missionærernes indsats og arbejdet i Balebjergene.

-o-O-o-

Dette indlæg er første gang bragt i Indre Missions Bibelskoles elevblad ved navn Zoom.
Højskolen besøger hvert år Etiopien og Promissios partnere. Se mere om højskolen her.

Anders
4. juni 2014