Super sygeplejersker på Nordic Medical Centre

Vi havde i lørdags en spændende undervisningsdag for alle sygeplejerskerne på Nordic Medical Centre (NMC). De blev først undervist i at læse et EKG (Elektrokardiografi er en metode til at måle hjertets elektriske aktivitet) og dernæst i hvordan vi skal tage imod personer med fald traume i akutmodtagelsen. Det blev en dejlig dag med stor læring og godt fællesskab med sygeplejerskerne.

Det bedste var at opleve sygeplejerskernes iver for at lære nyt og de blev helt grebet af, at de nu faktisk kan læse og forstå dele af et EKG. Da dagen sluttede, kunne de genkende et normalt EKG og se når noget var unormalt i EKG’et. At lære at forstå alle detaljer i et EKG kræver en del mere end fire timers undervisning, med det var en god start for dem. De var høje af begejstring over at blive oplært i noget, der her i Etiopien normalt kun er lægens opgave. Det at blive udrustet til at arbejde mere selvstændigt og få en faglig stolthed er noget de sætter stor pris på. Det var skønt at opleve, at de endda brugte deres pauser på at øve sig i at læse flere EKG’er.

Den sidste del af dagen blev brugt til et rollespil, hvor de skulle lære hvordan man tager imod en patient i akut modtagelsen, der er faldet ned af en trappe. Det giver altid god stemning, når etiopiere selv er i aktion og ser deres kollegaer i aktion.

En stor opmuntring var det at alle sygeplejerskerne deltog og selv de, der havde arbejdet natten inden, blev hele dagen, for de ville ikke gå glip af træningen. Det er fantastisk at opleve en sådan arbejdsglæde blandt sygeplejerskerne. Efter den dag gik jeg træt, men allermest glad og taknemmelig hjem.

Tirsdag fortsatte undervisningen, men denne gang med de sygeplejersker, der skal oplæres i at være i alarmcentralen. Fokus var kommunikation og vi ønskede at synliggøre for dem, at de der ringer nogle gange oplever virkeligheden på en helt anden måde, end den der sidder i alarmcentralen. Vi havde på forhånd bygget figurer af Lego og sygeplejerskerne blev sat med ryggen til hinanden. Den ene fik figuren i hånden og skulle forklare den anden, hvordan hun skulle bygge en figur magen til. Det gav både mange frustrationer og masser af koncentration og gode grin. Skønt at man kan lære noget og have det sjovt samtidig.

Vi har siden januar haft en mindre klinik kørende, men håber at kunne åbne selve Nordic Medical Centre i begyndelsen af juni, så lige nu har vi meget fokus på undervisning og træning af sygeplejerskerne, så de er godt udrustede til at tage imod patienterne med både høj faglig standard og kvalitet i sygeplejen.

Del denne side

Tine Møberg

Pendler-missionær i Etiopien

Seneste tags

Seneste kategorier