Lincho blev selvstændig menighed

Søndag den 4. maj 2014 blev menigheden på Lincho uden for Dodola by i Sydetiopien selvstændig, fortæller missionær Inger Holmgaard.

Nogle missionsvenner vil måske undre sig, for kirken på Lincho har jo været der i mange år. Ja, det er sandt. Dodola menighed hørte hjemme der indtil 1993 da der blev bygget kirke på Mekane Yesus Kirkens grund ved Dodola by. Der har dog i alle årene siden været en lille flok der har holdt fast ved at fejre gudstjeneste i den gamle kirke på Lincho, bl.a. har Negash trofast holdt fast ved den kirke. Men indtil nu har menigheden haft for få medlemmer til at kunne kaldes en menighed.

Festlig dag med mange hilsener

Begivenheden blev markeret med stor festivitas og besøg af gæster som tidligere har tilhørt denne kirke. Negash, som for nylig fyldte 80 år, og som har været med i arbejdet på Lincho helt fra den spæde begyndelse, talte om hvordan missionen startede for 62 år siden med Marianne og Hjalmar Andersen fra Dansk Ethioper Mission; hvordan Hjalmar Andersen af Gebre Michael fik den skønne plet jord dernede ved Lincho floden; start af skole og klinik. Han nævnte også flere andre tidligere missionærer, men gjorde dog ingen forsøg på at nævne alle, for der har været mange i årenes løb.

Tidligere evangelist Tadele fortalte ligeledes om sin tjeneste ved kirken. Han forbigik sine egne trængsler i Adaba fængsel under kommunisternes styre. Men talte i stedet om gode oplevelser ved Lincho kirke.

Derefter bragte Hirut Messele hilsen som en af de der har haft sin opvækst i Dodola og har lært Jesus at kende i kirken på Lincho, bl.a. gennem Tadeles forkyndelse.

Også Magarsa som ligeledes har været evangelist, bragte hilsen. Han var også i flere år ansat som havemand ved det store hus på Lincho.

Arne Holmgaard overbragte hilsenen fra Dansk Ethioper Mission, som sekretær for international mission Jakob Swartz havde sendt. Og så sagde han lidt på vegne af os selv. Han fortalte bl.a. også om hvordan der i 1985, da vi kom til Lincho, kun var tre mænd, fem-seks kvinder og måske ti børn der samledes til gudstjeneste. Alle de unge var flygtet på grund af voldsomme forfølgelser. Ja, der har ind imellem været barske tider for de kristne her på egnen, men Gud er trofast. Nu er der igen en rigtig menighed med egen evangelist på Lincho. 

Omkostninger i evangeliets tjeneste

Prædikanten ved gudstjenesten var Temelsen Thomas, søn af den første evangelist, Thomas. Han talte bl.a om at der er omkostninger ved at være i evangeliets tjeneste. Han nævnte i den forbindelse sin egen far, Tadele og DEM-missionær Janne Pedersen.

Temelsen fortalte at da hans far var gammel og ved slutningen af sit liv, da havde Temelsen spurgt hvad faderen ville mene om det hvis Temelsen ville vie sit liv til evangeliets tjeneste. Ato Thamas’ svar var: "Vær forberedt på at det har omkostninger; men velsignelserne er større."

Temelsen understregede også at det var vigtigt at gå UD med evangeliet – ikke BLIVE i kirken.

Af Inger Holmgaard

14.maj 2014