Promissios bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Promissio.

Per Rasmussen

Bestyrelsesmedlem siden 2011, formand
Sognepræst, Skagen
Missionær i Etiopien 1993-1998 + 2013-2014

Ingrid Vanderbruggen Bjerre

Bestyrelsesmedlem siden 2014, næstformand
Virksomhedschef, Haderslev

Simon Nielsen

Bestyrelsesmedlem siden 2010
Cand.theol.

Birgit Poulsen

Bestyrelsesmedlem siden 2006, medlem af forretningsudvalget
Assistent, Risskov

Malene Futtrup Fibiger

Bestyrelsesmedlem siden 2014
Studerende, Randers

Roar Steffensen

Bestyrelsesmedlem siden 2013
Valgmenighedspræst, Hedensted

Finn Balle

Bestyrelsesmedlem siden 2017
Direktør og bygherrerådgiver, Herning