Promissios sekretariat

Sekretariatet er det daglige bindeled mellem Promissios bestyrelse, venner i Danmark, partnere og udsendte medarbejdere i Afrika.

Frede Ruby Østergård

Generalsekretær, ansat 2014
Cand.theol. og pastor

Tuja S. Berg

Netværkskoordinator, ansat 2019
Deltidsansat
International pædagog

Simon Schøler Kristensen

Koordinator for international mission, ansat 2017
Cand.scient.soc.

Christina Flyvholm

Markedsførings- og sekretariatskoordinator, barselsvikar, ansat 2019
Cand.mag. i nordisk

Per Jerup

Udviklingskonsulent, ansat 2017
Tidligere missionær, virksomhedsejer ogsælger

Caroline Kikkenborg Ipsen

Ungdomsnetværker i PromissioYouth
Bach.stud. i antropologi

Andreas Gjaldbæk Knudsen

Studentermedarbejder i mødesekretariatet
Stud.theol.

Marius Weber Jørgensen

Studentermedarbejder med layout og grafik
Lærerstuderende

Philip Vestergaard Kristoffersen

Volontørkoordinator