Promissios sekretariat

Sekretariatet er det daglige bindeled mellem Promissios bestyrelse, venner i Danmark, partnere og udsendte medarbejdere i Afrika.

Frede Ruby Østergård

Generalsekretær, ansat 2014
Cand.theol. og pastor

Lotte Birch Carlsen

Netværkskoordinator, ansat 2011
Deltidsansat og har typisk fri om torsdagen
Socialpædagog

Simon Schøler Kristensen

Koordinator for international mission, ansat 2017
Cand.scient.soc.

Christina Søndergaard Møller

Markedsførings- og sekretariatskoordinator, ansat 2018
Barselsvikar indtil september 2019
Cand.mag. i litteraturhistorie

Per Jerup

Udviklingskonsulent, ansat 2017
Tidligere missionær, virksomhedsejer ogsælger

Caroline Kikkenborg Ipsen

Ungdomsnetværker i PromissioYouth
Bach.stud. i antropologi

Andreas Knudsen

Studentermedarbejder i mødesekretariatet
Stud.theol.

Marius Weber Jørgensen

Studentermedarbejder med layout og grafik
Lærerstuderende

Philip Vestergaard Kristoffersen

Volontørkoordinator
Stud.theol