Promissios sekretariat

Sekretariatet er det daglige bindeled mellem Promissios bestyrelse, venner i Danmark, partnere og udsendte medarbejdere i Afrika.

Frede Ruby Østergård

Generalsekretær, ansat 2014
Cand. theol.

Lotte Birch Carlsen

Netværkskoordinator, ansat 2011
Deltidsansat og har typisk fri om fredagen
Socialpædagog

Simon Schøler Kristensen

Koordinator for international mission, ansat 2017

Line Reckweg Nissen

Markedsførings- og sekretariatskoordinator, ansat 2016
Cand.mag. i litteraturhistorie

Per Jerup

Udviklingskonsulent, ansat 2017
Tidligere missionær og sælger

Caroline Kikkenborg Ipsen

Ungdomsnetværker i PromissioYouth
Bach.stud. i antropologi

Andreas Knudsen

Studentermedarbejder i mødesekretariatet
Stud.theol.

Marius Weber Jørgensen

Studentermedarbejder med layout og grafik
Lærerstuderende

Philip Vestergaard Kristoffersen

Volontørkoordinator
Stud.theol