Online generalforsamling 2023

Information om den online generalforsamling 18. april kl. 16.30-18.00.

For at skabe mest mulig plads til jubilæumsfejringen 1. april, har vi valgt at afholde generalforsamlingen online den 18. april. Vi har før afholdt online generalforsamling med stort deltagerantal fra hele Danmark.

Dagsorden

Dagordenen opdateres løbende. Det er muligt for medlemmer at komme med forslag til dagsordenen frem til 20. marts.

  1. Valg af dirigent
  2. Beretninger om Promissios virksomhed i Danmark og Afrika 2022
  3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2022
  4. Valg af to medlemmer til bestyrelsen. Finn Balle og Thorkild Vad udtræder.
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Tilmelding og link

Tilmelding til generalforsamlingen sker ved henvendelse til sekretariatet. Ring til 7356 1260 eller skriv til line@promissio.dk. De tilmeldte vil inden generalforsamlingen modtage et link, som skal bruges til at deltage.

Har du en kandidat, du ønsker at nyopstille til Promissios bestyrelse, rekvirer da kandidatliste hos sekretariatet. Kandidatlisten skal være underskrevet af 10 medlemmer af Promissio og være sekretariatet i hænde senest den 20. marts 2023.

Har du forslag, som skal drøftes under "Indkomne forslag", er deadline for henvendelse til sekretariatet ligeledes 20. marts 2023.