Generalforsamling og årsmøde 2021

Tirsdag den 20. april 2021 kl. 16 afholdes der online generalforsamling, og lørdag den 9. oktober 2021 afholder vi årsmøde og landsudvalgsmøde. Vi håber på, at mødet i efteråret bliver fysisk!

Sæt gerne kryds i kalenderen!