Dagsorden

For forhandlingerne på Promissios årsmøde lørdag den 4. april 2020 kl. 10.15 - 12.45

  1. Valg af dirigent
  2. Beretninger om Promissios virksomhed i Danmark og Afrika 2018-2019
  3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2018
  4. Valg af to medlemmer og en suppleant til bestyrelsen
    Roar Steffensen og Malene Futtrup Fibiger er på valg. Ingen af dem genopstiller.
  5. Indkomne forslag (deadline for stemmeberettigede medlemmer 6. marts 2020)
  6. Eventuelt

Har du en kandidat, du ønsker at nyopstille til Promissios bestyrelse, rekvirer da kandidatliste hos sekretariatet. Kandidatlisten skal være underskrevet af 10 medlemmer af Promissio, og være sekretariatet i hænde inden den 6. marts.

Har du forslag, som skal drøftes under "Indkomne forslag", er deadline for henvendelse til sekretariatet ligeledes 6. marts.