Dagsorden

For forhandlingerne på Promissios online generalforsamling tirsdag den 21. april kl. 16.00-18.00

  1. Valg af dirigent
  2. Beretninger om Promissios virksomhed i Danmark og Afrika 2019-2020
  3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2019
  4. Valg af tre medlemmer og en suppleant til bestyrelsen
    Roar Steffensen, Malene Futtrup Fibiger og Ingrid Vanderbruggen Bjerre er på valg. Ingrid Bjerre genopstiller. Gitte Rasmussen, Ølgod, og Kurt West Rønne, Nyker, nyopstiller.
  5. Indkomne forslag (punktet udgår)
  6. Eventuelt

Har du en kandidat, du ønsker at nyopstille til Promissios bestyrelse, rekvirer da kandidatliste hos sekretariatet. Kandidatlisten skal være underskrevet af 10 medlemmer af Promissio, og være sekretariatet i hænde inden den 6. marts.

Har du forslag, som skal drøftes under "Indkomne forslag", er deadline for henvendelse til sekretariatet ligeledes 6. marts.