Skive Indre Mission

Lotte og Bjarne Carlsen, der er udsendt som missionærer til Etiopien, besøger Skive IMMødet er en del af Evangelisk Alliances bedeuge. Lotte og Bjarne forkynder om “Bønnens kraft”, og derefter vil der være tid til fællesbedemøde eller bøn i grupper 

Skive Missionshus 
Christiansgade 6, 7800 Skive 

Mandag d. 6. januar 2020 
Kl. 19.30 

Del denne side
Dagens bedeemne

Sissel og Thomas Nedergaard, hjemvendte missionærer