Silkeborg Indre Mission

Frede Ruby Østergård, Promissios generalsekretær, besøger Hjørnestenen i Silkeborg. Her forkynder han og fortæller om Promissios arbejde.

Tidspunkt
Torsdag den 18. marts 2021
Kl. 19.00

Sted
Silkeborg Missionshus "Hjørnestenen"
Amaliegade 6, 8600 Silkeborg

Del denne side
Dagens bedeemne

Lotte og Bjarne Carlsen, missionærer i Etiopien