Rejse lige nu

Vi har med stor alvor fulgt udviklingen af corona-pandemien, og vi har ud fra en samlet vurdering og helhedsindtryk af situationen pr. 1. november 2020 vurderet, at det er forsvarligt at gennemføre rejsen til Etiopien. Vi mener, at vi fortsat kan skabe trygge og gode rammer til at opleve Etiopien.

Vi følger selvfølgelig fortsat situationen, men vi forventer, at vi kan afvikle det planlagte indhold, men det er dog vigtigt at pointere at COVID-19 er en foranderlig pandemi, og der kan være usikkerheder, som vi ikke har kendskab til på nuværende tidspunkt. Derfor kan der ske ændringer i opholdet, og vi kan fx derfor blive tvunget til at trække jer hjem fra Etiopien før planlagt. 

Grundlaget for den samlede helhedsvurdering er samtaler og kontakt med nedenstående og deres vurderinger og udmeldinger:

  • De officielle udmeldinger fra Danmark – både Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter og den danske ambassade i Etiopien
  • Forskellige udmeldinger fra det officielle Etiopien – herunder en vejledning om sikker indrejse
  • Dialog om et længere ophold i Etiopien med en af Danmarks førende eksperter Christian Wejse, cand.med, phd, lektor og afdelingslæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital
  • Dialog med Chief Clinical Director Dr. Kenfu Debele, fra det lokale hospital i Goba, Etiopien – han garanterer coronatest-muligheder
  • Vurderinger fra Promissios erfarne missionærer på baggrund af eget lokalkendskab samt lokale kontakters indsigt.

Det er vigtigt for os, at der er transparens i vores vurderingen af situationen, derfor vil vi i det følgende forsøge at give svar på nogle af de spørgsmål eller bekymringer, som man kan have i forhold til at rejse til Etiopien.

Vi vil også nævne, at vi er drevet af ønsket om at fastholde det internationale fællesskab på højest mulige niveau med forsvarlig hensyntagen til corona-situationen. Rent økonomisk forventer vi, at der for Promissio er flere udgifter forbundet med denne rejse end et normalt GDT-forløb, men det får ikke økonomisk betydning for dig som deltager. Det er en udgift Promissio bærer, fordi vi vurderer, at EDT er vigtig for både international mission i Danmark at unge fra Danmark møder den internationale kirke og vores relation til vores partnere i Etiopien. 

Go' form er et must

Indledsningsvist vil vi nævne, at EDT er ikke et helt almindeligt højskoleophold. Rejsen til Etiopien byder på forhold, som ikke ligner dem, vi lever under her i Danmark. Derfor tager vi en individuel snak med dig, når du har ansøgt, så vi er sikre på, at du er gearet til at få en vild oplevelse i Etiopien. Derudover bør du være i almindelig god form, så du kan holde til at rejse på bumlede veje med dårlig affjedring og vandre i eksotisk natur. Vi forbeholder os retten til at afvise ansøgere, hvis særlige forhold skulle gøre sig gældende.

Nedenfor er der også et afsnit om personer i risikogruppen ift. COVID-19, som du også skal forhold dig til.

Det skal du gøre...
1) Overveje og drøfte din deltagelse i et ophold i Etiopien

Når du har læst dette til ende, vil vi på den baggrund opfordre dig til at overveje og vende din deltagelse på rejsen med dine nærmeste pårørende. Vi mener, at det er vigtigt, at det er en fælles beslutning, som du træffer med dine nærmeste. Vi svarer gerne på dine egne samt dine pårørendes spørgsmål, og vi hjælper dig selvfølgelig uanset din beslutning. 

2) Er du i risikogruppen, skal du forbi egen læge

Ifølge den lægefaglige vurdering, vi har fået, bør unge med alvorlige sygdomme som fx hjertesygdom, nyretransplanterede under immundæmpende behandling, lungesygdom og cystisk fibrose og/eller svær overvægt (BMI over 35) ikke rejse. Den endelige beslutning herom skal træffes i samråd med egen læge og meddeles os med det samme.
Dette kan også være vigtigt i forhold til forsikringen.

Hvorfor rejse når Udenrigsministeriets rejsevejledning fortsat har Etiopien i orange zone?

Den del af Etiopien, som deltagerne skal opholde sig i, har Udenrigsministeriet (UM) indplaceret i orange zone, hvilket betyder at ”ikke-nødvendige rejser” til dette område frarådes. Efter rådgivning fra Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter (Corona-hotline) og den skriftlige vejledning på hjemmesiden forstår vi, at UM skelner mellem ”ikke-nødvendige rejser” (herunder turisme og nogle erhvervsrejser) og situationen for danskere bosiddende eller personer med længerevarende ophold i udlandet.

Ud fra denne vejledning vurderer vi, at deltagerne er at regne som danskere på længerevarende ophold i landet på grund af opholdets varighed med en fast bopæl under trygge forhold samt et indgående lokalt kendskab. I denne situation skal man som myndig person jf. UM’s vejledning selv vurdere, om man vil gennemføre sit ophold eller ej. Vi opdaterer os også løbende på vejledningerne fra den danske ambassade i Etiopien.

Konkret har det den betydning, at deltagerne skal være i karantæne ved hjemkomst til Danmark, til det kan påvises, at de med sikkerhed ikke har COVID-19.

Hvad nu hvis…?

Som baggrund for vores helhedsvurdering af, at det er forsvarligt at rejse afsted, har vi udarbejdet nogle handleplaner på forskellige scenarier. Det gælder både for, hvad der skal være opfyldt inden afrejse, under rejsen, hvis én eller flere skulle blive syge, og hvis det område i Etiopien, som opholdet skal være i, skulle skifte fra orange til rød i UM’s rejsevejledning.

Fra handleplanen kan nævnes, at vi har adgang til corona-test-muligheder på det hospital, som en af vores missionærer er tilknyttet.
Desuden vil vores nybyggede faciliteter, hvor deltagerne skal bo, være fuldt klædt på til at håndtere, hvis der skulle opstå et eller flere sygdomstilfælde.

Etiopien er et af Afrikas største knudepunkter for international flytrafik, og der har derfor ikke på noget tidspunkt under corona-krisen været lukket for flyvninger mellem Etiopien og Europa/Danmark. Således har det været muligt for vores missionærer at flyve hjem, når de ønskede, modsat andre afrikanske lande. Den fleksible hjemrejsemulighed er en væsentlig faktor for vores vurdering mht. at gennemføre et ophold i Etiopien.

Men vi skal da ikke smitte etiopierne!

Det er klart, at vi ikke vil trække smitte fra Danmark til Etiopien, og derfor er det også vigtigt, at ingen af deltagerne er COVID-19-positive ved udrejse, hvilket samtidigt er et krav fra de etiopiske myndigheder. Helt konkret skal man ved afrejse til Etiopien medbringe en højst fem dage gammel negativ COVID-19-attest.

Ved ankomsten til Mana Galataa (de nybyggede faciliteter, som danner rammen for deltagerne) i Robe, Etiopien skal man være i en uges karantæne sammen med de andre deltagere og medarbejdere. Den karantæne er et af de tiltag, de etiopiske myndigheder har indført for at begrænse smitten i øjeblikket.

Vi vurderer, at det samtidig er en tryg og god måde at begynde opholdet på, idet man bl.a. får mulighed for at falde til og modtage undervisning på det lukkede område Mana Galataa.

Hvordan er smittetrykket i Etiopien lige nu?

Etiopien har ifølge deres officielle myndigheder et faldende niveau af COVID-19 smittede. I byen Robe, hvor Mana Galataa ligger, er der i øjeblikket kun meget få smittede, og vi kender ikke til nogen hverken smittede i Promissios omgangskreds.

Aarhus, den 1. november 2020

Har du spørgsmål er vi klar til at svare på:
info@promissio.dk
7356 1260