Event- og projektmedarbejder til sekretariatet, Aarhus

Kvote/timer: I udgangspunktet er der et vist antal timer i de forskellige opgaver, og i de uger, der skal afvikles et event, skal der bruges flere timer end i de uger, hvor der kun er planlægning på programmet. Vi forventer opgaver, der tilsvarer 8-10 t/uge, men måske kan vi finde nogle andre opgaver til dig, så vi kan lægge flere timer i det.
Placering:       Udgangspunkt fra sekretariatet, TORVET, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N
Varighed: En projektperiode på 1 år (med mulighed for forlængelse)
Nærmeste foresatte:    Generalsekretæren 

 

Stillingens formål

Formålet med stillingen er, at Promissio kan øge den samlede årlige donation til arbejdet gennem forskellige events med forskellige målgrupper. Samtidigt skal disse events medvirke til, at mennesker får hjerte for og tager del i international mission alt efter målgruppe. Stillingen skal styrke Promissios fundraising og relation til både de kendte venner af arbejdet og skabe åbninger for, at nye kan møde og opleve arbejdet.

Personprofil

Du bliver en del af et hold, som skal være med til at organisationen trives og visioner nås, og derfor skal du være engageret og få motivation af at arbejde med på Promissios missionsstatement: ”Evangeliet over grænser – sammen med vores partnere”.

Uddannelse
Det forventes, at du har relevant uddannelse (eller kurser) eller erfaring, som gør dig i stand til at ”bære med” (både at gå foran og deltage praktisk) på både udvikling, planlægning og afvikling af events og at kunne medtænke fundraisingsdelen af opgaven. Desuden vil det også være relevant at kunne arbejde med omkring markedsføringen af disse events.

Erfaring og faglige kvalifikationer
Det er en fordel, at du har kendskab til arbejdet i en mindre organisation, en vis erfaring fra lignende stillinger og har arbejdet med projektplanlægning tidligere. Det er ligeledes en fordel, at du har erfaring med at formidle mundtlige og skriftlige budskaber på almindeligt niveau. Desuden er det vigtigt, at du kan bruge de nutidige kommunikationsplatforme.

Personegenskaber
Vi har samlet en række personegenskaber, som vi i udgangspunktet tænker, vil være et godt afsæt for at kunne klare jobbet. Det er ikke et krav, at du besidder alle egenskaber, men at du er åben for dem alle.

 • Jeg planlægger og organiserer mit arbejde på en proaktiv og selvstændig måde og involverer andre, når det er hensigtsmæssigt. Ved en fælles opgave gør jeg det klart for dem, der er med i planlægningen, hvilke deadlines der er for opgaven.
 • Jeg plejer kontakter ved at tale med dem, maile eller ringe til dem. Desuden plejer jeg længerevarende relationer, selvom resultaterne ikke ses med det samme.
 • Jeg organiserer og prioriterer aktivt mine opgaver med det formål at nå mine mål effektivt.
 • Jeg evner at arbejde struktureret og med relevant prioritering under pres.
 • Jeg sætter mål og griber ind, når resultaterne truer med at skuffe.
 • Jeg arbejder aktivt sammen med andre på at nå fælles mål.

Derudover kan du genkende dig selv i flere af disse udtryk:

 • Jeg giver retning og rådgivning til en gruppe på en måde, der fører til optimale resultater.
 • Jeg uddelegerer og giver kollegaer (lønnede som ulønnede) et klart billede af deres spillerum (beslutningskompetence).
 • Jeg kan træffe (hurtige) beslutninger, selvom der er interessekonflikter.
 • Jeg tilpasser mit sprog, kropssprog og mine forklaringer til modtageren, så budskabet bliver klart og præcist.
 • Jeg lægger vægt på fælles interesser i forhandlinger med eksterne parter, så der opnås enighed.
 • Jeg tager ansvar for mine handlinger og er ærlig i forhold til både interne og eksterne aktører om muligheder og risici.
 • Jeg udviser opmærksomhed på nye muligheder – både vores tilbud og andre samarbejdspartnere.
 • Jeg er opmærksom på at bevare effektivitet ved at omstille mig de skiftende omstændigheder, opgaver, ansvar og involverede personer. Jeg justerer mine egne planer når nødvendigt.

Arbejdsopgaver og ansvar

Nye fundraisingsevents

 1. ansvarlig for at udvikle (eller optimere) Promissios fundraisingsevents i samarbejde med de relevante kollegaer på sekretariatet
 2. ansvarlig for at planlægge nye events i samarbejde med de relevante kollegaer på sekretariatet
 3. ansvarlig for at afvikle de planlagte events i samarbejde med de relevante kollegaer på sekretariatet
  - herunder forberedelsesfasen, hvor alt tilrettelægges og markedsføringen udfører
  - herunder den primære afviklingsface, hvor eventet løber af stablen
  - herunder hvor der ryddes op, følges op på donationer og samles op på erfaringer

Kendte events

 1. deltage i planlægningen og afviklingen af Promissios årsmøde i samarbejde de relevante parter i Promissio. I 2023 er der en særlig jubilæumsvinkel på denne opgave.
 2. deltage i planlægningen og afviklingen af landsudvalgsmødet (LU) i samarbejde de relevante parter i Promissio
 3. Opsøge og være i personlig kontakt med Promissios frivillige (ulønnede medarbejdere) og mulige nye frivillige i forbindelse med Promissios events i samarbejde med netværkskoordinatoren
 4. Opsøge og være i dialog med menigheder og fællesskaber – både missionsfællesskaber, sendemenigheder, efterskoler, højskoler, stifts- og provstiudvalg mv. i forbindelse med Promissios events i samarbejde med netværkskoordinatoren
 5. Opsøge og være i dialog med firmaer, som kunne være med til at understøtte Promissios arbejde via events
 6. Almindeligt forefaldende arbejde på kontoret 

Samarbejde

Du udfører dit arbejde med eget ansvarsområde i nært teamwork med generalsekretæren, medarbejderne i Promissio (både sekretariatet og udsendte) og fællesadministrationen på TORVET.

Desuden vil der også være opgaver, som løses i samarbejde med Promissios ulønnede medarbejdere (frivillige) og i mindre omfang med andre organisationers medarbejdere.

Diverse

Ansættelsens begyndelse er snarest muligt.

Henvendelser angående stillingen til generalsekretær Frede Ruby Østergård, 2972 5994, frede@promissio.dk. Frede er dog i Liberia, så han er først ved telefonen den 21. november, men du kan indtil da henvende dig til Line R. Nissen på 7356 1260 eller line@promissio.dk.

Ansøgningen sendes på mail til frede@promissio.dk.

Ansøgningsfrist er 27. november 2022 kl. 23.59.