Lederpar søges til dansk bibelskole i Etiopien

Vi søger et par, som brænder for unge og mission. I kommer til at lede den etiopiske del af den populære bibelskole, Global Discipleship Training, som går på tværs af Danmark og Etiopien.

Vi søger et par, som brænder for unge og mission. I kommer til at lede den etiopiske del af den populære bibelskole, Global Discipleship Training, som går på tværs af Danmark og Etiopien.

I får base på det nybyggede ressourcecenter Mana Galataa i Bale Robe, hvorfra I bliver en del af verdens hurtigst voksende lutherske kirke, Mekane Yesus-kirken.

Det betyder, at I kommer til at samarbejde med de lokale ledere og præster – både om at give rejsegrupperne på Mana Galataa inspiration fra etiopisk kirkeliv og om at bringe evangeliet over grænser i området.

Arbejdsopgaverne vil se forskellige ud, alt efter hvilken faglighed I bringer med jer. Du kan klikke dig videre herunder.

Arbejdsopgaver hvis du eller din ægtefælle har læst teologi e.l.

Følgende opgaver kan deles mellem jer, eller I kan udføre dem sammen.

 • Lede den danske bibelskole for unge, Global Discipleship Training (læs meget mere om GDT her). Det indbefatter bl.a. planlægning af undervisningsplan med etiopiske og danske undervisere, praktik for eleverne i Robe, sociale aktiviteter og studietur (for GDT-holdet og resten af Børkop Højskole), foruden praktiske og omsorgsmæssige forstanderopgaver for GDT-holdet.
 • Deltage i varetagelsen af relationen til Mekane Yesus-kirkens Wabe Batu-synode – bl.a. gennem besøg og medvirken ved gudstjenester og i kvinde- og ungdomsarbejde.
 • Rådgive og opmuntre vedrørende evangelisation, menighedsplantning og -opbygning i et muslimsk domineret område.
 • Modtage og lede rejsegrupper fra Danmark.
 • Undervise evangelister og præster.
 • Rådgive og føre tilsyn med indtægtsgenererende aktiviteter til fordel for kirken.
 • Administrere ressourcecentret, Mana Galataa, med tilhørende grund, medarbejderrbolig, gæstehus og etiopiske medarbejdere i Robe.
 • Bidrage til Promissios netværks- og fundraising-arbejde.
 • Flere opgaver er mulige. Her er det vigtigt, at de prioriterede opgaver sker i enighed mellem den udsendte, partneren i Etiopien og Promissio. Vi prioriterer, at begge ægtefæller har meningsfuldt arbejde.

Det kendetegner jer

 • I har en relevant uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund. Den ene af jer har enten en teologisk uddannelse på bachelor-, master- eller kandidatniveau, er cand.mag. i diakoni eller har færdiggjort 3K-uddannelsen.
 • I brænder for mission og for at være sammen med unge mennesker.
 • I har lyst til, og gerne erfaring med, at arbejde i en tværkulturel sammenhæng.
 • I synes, det er spændende at opbygge nye relationer og er opmærksomme på at pleje disse.
 • I udviser respekt og er lydhør over for de mennesker, I møder, og har personlig integritet.
 • I kan på eget initiativ planlægge jeres arbejde og er samtidig fleksible og omstillingsparate til de uventede situationer, der ofte opstår i en etiopisk kontekst.
 • I kan væbne jer med tålmodighed, hvis tingene ikke forløber så hurtigt, som I kunne ønske.
 • I er robuste og vedholdende – også hvis tingene ikke altid går, som I havde ønsket.
 • I har begge kørekort og er villige til længere køreture i forbindelse med arbejdet.
 • I taler engelsk og er villige til at lære amharisk eller oromo.
 • I finder motivation i at arbejde med på at styrke vores partnere og på Promissios mission om at bringe evangeliet over grænser i samarbejde med vores partnere.
 • I har måske særligt kendskab til islam og kristen-muslim-relationer.

>> Gå videre til info om Bale Robe og praktiske.

Arbejdsopgaver hvis du og din ægtefælle ikke er teologer

Følgende opgaver kan deles mellem jer, eller I kan udføre dem sammen.

 • Lede den danske bibelskole for unge, Global Discipleship Training (læs meget mere om GDT her). Det indbefatter bl.a. planlægning af undervisningsplan med etiopiske og danske undervisere, praktik for eleverne i Robe, sociale aktiviteter og studietur (for GDT-holdet og resten af Børkop Højskole), foruden praktiske og omsorgsmæssige forstanderopgaver for GDT-holdet.
 • Deltage i varetagelsen af relationen til Mekane Yesus-kirkens Wabe Batu-synode – bl.a. gennem besøg og medvirken ved gudstjenester og i kvinde- og ungdomsarbejde
 • Være med i udviklingen, afviklingen og tilsynet af udviklingsprojekter i området i samarbejde med Mekane Yesus-kirkens udviklingsafdeling
 • Modtage og lede rejsegrupper fra Danmark
 • Rådgive og føre tilsyn med indtægtsgenererende aktiviteter til fordel for kirken
 • Administrere ressourcecentret, Mana Galataa, med tilhørende grund, medarbejderbolig, gæstehus og etiopiske medarbejdere i Robe
 • Bidrage til Promissios netværks- og fundraising-arbejde
 • Flere opgaver er mulige. Her er det vigtigt, at de prioriterede opgaver sker i enighed mellem den udsendte, partneren i Etiopien og Promissio. Vi prioriterer, at begge ægtefæller har meningsfuldt arbejde.

Det kendetegner jer

 • I har en relevant uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund, som sætter den ene af jer eller begge i stand til at arbejde med på udviklingsarbejde i et tredjeverdensland.
 • I brænder for mission og for at være sammen med unge mennesker.
 • I har lyst til, og gerne erfaring med, at arbejde i en tværkulturel sammenhæng.
 • I synes, det er spændende at opbygge nye relationer og er opmærksomme på at pleje disse.
 • I udviser respekt og er lydhør over for de mennesker, I møder, og har personlig integritet.
 • I kan på eget initiativ planlægge jeres arbejde og er samtidig fleksibel og omstillingsparat til de uventede situationer, der ofte opstår i en etiopisk kontekst.
 • I kan væbne jer med tålmodighed, hvis tingene ikke forløber så hurtigt, som I kunne ønske.
 • I er robuste og vedholdende – også hvis tingene ikke altid går, som I havde ønsket.
 • I har begge kørekort og er villige til længere køreture i forbindelse med arbejdet.
 • I taler engelsk og er villige til at lære amharisk eller oromo.
 • I finder motivation i at arbejde med på at styrke vores partnere og på Promissios mission om at bringe evangeliet over grænser i samarbejde med vores partnere.I har måske særligt kendskab til islam og kristen-muslim-relationer.

Om Bale Robe

Mekane Yesus-kirken er verdens største lutherske kirke og befinder sig i Etiopien. Mekane Yesus-kirken har delt landet ind i synoder – det vi i Danmark kalder stifter.

Bale Robe (i daglig tale kaldt Robe) ligger i Wabe Batu-synoden, som er kirkens arealmæssigt største synode, og dækker et område, der er halvanden gang større end Danmark. Her er langt størstedelen af befolkningen muslimer, og de lutherske kristne er en minoritet.

Længst mod øst i synoden har de store udfordringer med tørke, og Promissio har så sent som i 2022 haft et nødhjælpsprojekt i samarbejde med Wabe Batu-synodens udviklingsafdeling for at afhjælpe katastrofen. Vi ønsker at skabe opmærksomhed på hele den østlige del af synoden, hvor blandt andet universitetsbyen Robe ligger.

Derfor er det her, vi har bygget Mana Galataa, et ressourcecenter med tilhørende medarbejderbolig, hvor danske gæster kan få en oplevelse af etiopisk liv og kirkeliv. I vil komme til at samarbejde med såvel synodens ledelse i Dodola som de lokale kirkeledere i og omkring Robe.

Alt det praktiske

Bopæl: I vil få base i Robe, som ligger i det sydøstlige Etiopien, 7 timers kørsel fra hovedstaden Addis Ababa. Der er også indenrigsflyvninger mellem Addis Ababa og Robe. Se byen og Mana Galataa på Google Maps.

Få en rundvisning på Mana Galataa.
Se billeder i galleriet nederst på siden
.

Varighed: Vi regner med en ansættelse på fire år med mulighed for forlængelse. Medmindre I besidder erfaring med internationalt, kristent, tværkulturelt arbejde og/eller amharisk eller oromo-sprogkundskaber, planlægger vi, at ansættelsen begynder med ti ugers forberedende kursus på All Nations Christian College i England og sprogundervisning i amharisk eller oromo i Robe (muligvis med opstart online).

Ansættelsesproces: Hvis jeres ansøgning vækker interesse, vil vi igangsætte en længere ansættelsesproces, hvor I vil komme til samtale med vores ansættelsesudvalg (repræsentanter fra sekretariat og bestyrelse). I vil også få en samtale med en tilknyttet psykolog, som skal være med til at vurdere jeres udsendelsesparathed. 

Ansættelsestidspunkt: Tidspunktet vil blive aftalt i løbet af ansættelsesprocessen. Vi håber, at I vil være klar, inden det næste Global Discipleship Training-hold begynder i januar 2025.

Ansøgningsfrist: Løbende.

Henvend jer gerne hurtigst muligt for en uforpligtende, afklarende samtale – også hvis I ikke helt kan se jer i det, vi har beskrevet her.

Vil du gerne vide mere om, hvad det vil sige at være udsendt? Så få svar på stort set alt lige her.

Kontakt:

Frede Ruby Østergård, generalsekretær
frede@promissio.dk
tlf. 29 72 59 94

Om Promissio i Etiopien

Promissio har arbejdet i Etiopien siden 1948 – tidligere under navnet Dansk Ethioper Mission. I Etiopien har Promissio et stærkt partnerskab og nært samarbejde med Mekane Yesus-kirken og har også et mangeårigt samarbejde med organisationen Win Souls for God. Arbejdet udføres i både hovedstaden, Addis Ababa, og i den sydøstlige del af landet, hvor vi samarbejder med kirkens Wabe Batu-synode, der har hovedsæde i Dodola. Samarbejdet centrerer sig om deling af evangeliet med mennesker via både ord og handling og omfatter dels teologisk uddannelse, evangelisation og menighedsplantning og dels diakonalt arbejde og udviklingsprojekter.

Rundvisning på Mana Galataa