Missionærer søges til Addis Ababa, Etiopien

Synes I, det er spændende at opbygge nye relationer? Og brænder I for at udruste mennesker til tjeneste i Mekane Yesus-kirken, der oplever stor vækst? Så har vi job til jer i Addis Ababa.

Kirkevæksten medfører et stort behov for flere veluddannede præster og evangelister, så derfor vil den ene af jer – eller måske I begge – undervise på Mekane Yesus-seminariet. Her uddannes præster, evangelister og andre medarbejdere til mission og tjeneste hos Promissios mangeårige samarbejdspartner, Mekane Yesus-kirken, som er en af de hurtigst voksende lutherske kirker i verden med cirka 10 millioner medlemmer.

Det kommer I til at lave                                  

De følgende opgaver rummer dels hovedopgaven med undervisning på Mekane Yesus-seminariet og dels andre opgaver, som hører med til livet som Promissio-medarbejder i Etiopien. Bemærk at dette ikke er en udtømmende liste, men at andre opgaver kan tilføjes efter aftale.

 • Undervisning af primært bachelor og post-graduate diploma-studerende og sekundært muligvis også master-studerende. Der er flere muligheder angående fag. Det kunne være Gammel Testamente, Ny Testamente, systematisk teologi eller praktisk teologi.
 • Pleje af relationen til en eller flere af Promissios andre samarbejdspartnere i Etiopien gennem f.eks. besøg og deltagelse i relevante arrangementer og aktiviteter.
 • Medvirke i forbindelse med afholdelsen af Promissios Global Discipleship Training.
 • Kommunikations- og fundraising-relaterede opgaver for Promissio, såsom at udføre simple interviews eller selv at skrive indhold til blad, nyhedsmails og blogs.
 • Simpel administration relateret til at være Promissio-medarbejder i Etiopien såsom registrering af dine Promissio-udgifter.
 • Andre opgaver er mulige. Det kunne være undervisning i musik på Mekane Yesus-seminariet, sundhedsarbejde eller rådgiveropgaver hos andre af Promissios samarbejdspartnere. Alternativt kunne den ene af jer have en ansættelse i Addis Ababa uden relation til Promissio. Disse mulige opgaver afhænger af kvalifikationer og ønske om arbejdsomfang.
 • Flere opgaver kan vise sig, og overordnet er det vigtigt for Promissio, at opgaverne aftales i enighed mellem jer, partneren i Etiopien og Promissio.

Det kendetegner jer

 • I har en relevant uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund. Den ene af jer er cand.theol. og besidder en passion for at undervise og har gerne erfaring med undervisning eller at tale til en forsamling – gerne fra undervisning af unge/voksne, men det kan også være fra børne- eller ungdomsarbejde.
 • I har lyst til at arbejde i en tværkulturel sammenhæng.
 • I synes, det er spændende at opbygge nye relationer og er opmærksomme på at pleje disse.
 • I udviser respekt og er lydhøre over for de mennesker, I møder, og har personlig integritet.
 • I kan på eget initiativ planlægge jeres arbejde og er samtidig fleksible og omstillingsparate til de uventede situationer, der ofte opstår i en etiopisk kontekst.
 • I kan væbne jer med tålmodighed, hvis tingene ikke forløber så hurtigt, som I kunne ønske.
 • I er vedholdende – også hvis tingene ikke altid går, som I havde ønsket.
 • I har begge kørekort og er villige til lejlighedsvise længere køreture i forbindelse med arbejdet.
 • I taler engelsk og er villige til at lære amharisk.
 • I finder motivation i at arbejde med på at styrke vores partnere og på Promissios mission om at bringe evangeliet over grænser i samarbejde med vores partnere

Se en kort video om Mekane Yesus-seminariet, som vi optog i 2019, da tidligere missionær Christian Holmgaard underviste på stedet.

Alt det praktiske

Bopæl: I vil være bosat i Promissios hus i Etiopiens hovedstad – og hele Afrikas metropol – Addis Ababa. Byen ligger ca. 2200 meter over havets overflade, hvilket gør, at her er en behagelig temperatur året rundt. Huset ligger på kirkens store grund i Mekanisa-bydelen, hvor også Mekane Yesus-seminariet ligger. Til huset hører en stor, flot anlagt have. Se mere her.

Hvad angår eventuelle medfølgende skolesøgende børn, er der gode muligheder for skolegang på international skole i Addis Ababa.

Varighed: Vi regner med en fuldtidsansættelse på fire år med mulighed for forlængelse. Medmindre I besidder erfaring med internationalt, kristent, tværkulturelt arbejde og/eller amharisk sprog, planlægger vi, at ansættelsen begynder med ti ugers forberedende kursus på All Nations Christian College i England og dernæst amharisk sprogkursus i Addis Ababa.

Danmarks-ophold: I kommer sammen med Promissios øvrige medarbejdere til Danmark en gang om året, hvor vi mødes til medarbejdersamling. Samtidig besøger I jeres sendemenighed m.v. Ferie kan også aftales afholdt i Danmark eller andre steder.

Ansættelsestidspunkt: Hurtigst muligt efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist: Løbende.

Henvend jer gerne hurtigst muligt for en uforpligtende, afklarende samtale – også hvis I ikke helt kan se jer i det, vi har beskrevet her. I denne samtale vil vi introducere Promissios ansættelsesprocedure.

Kontakt:

Frede Ruby Østergård, generalsekretær
frede@promissio.dk
tlf. 29 72 59 94

Simon Schøler Kristensen, koordinator for international mission
simon@promissio.dk
tlf. 61 71 36 55
(på rejse i Etiopien indtil 26. august)

Om Promissios arbejde i Etiopien

Promissio har arbejdet i Etiopien siden 1948 – tidligere under navnet Dansk Ethioper Mission. I Etiopien har Promissio et stærkt partnerskab og nært samarbejde med Mekane Yesus-kirken og har også et mangeårigt samarbejde med organisationen Win Souls for God. Samarbejdet har som mål, at vi gennem ord og handling hjælper mennesker til et livsforvandlende møde med Jesus Kristus, og det omfatter dels teologisk uddannelse, evangelisation og menighedsplantning og dels diakonalt arbejde og udviklingsprojekter.