Missionærer søges til Etiopien

Du kommer til at arbejde i en af de hurtigst voksende lutherske kirker i verden, og derudover får du muligheden for at engagere dig i et eller flere spændende arbejdsområder.

Om Promissios arbejde i Etiopien

Promissio har arbejdet i Etiopien siden 1948 – tidligere under navnet Dansk Ethioper Mission. I Etiopien har Promissio et stærkt partnerskab og nært samarbejde med Mekane Yesus-kirken og har også et mangeårigt samarbejde med organisationen Win Souls for God. Arbejdet udføres i både hovedstaden, Addis Ababa, og i den sydøstlige del af landet, hvor vi samarbejder med kirkens Wabe Batu-synode, der har hovedsæde i Dodola. Samarbejdet centrerer sig om deling af evangeliet med mennesker via både ord og handling og omfatter dels teologisk uddannelse, evangelisation og menighedsplantning og dels diakonalt arbejde og udviklingsprojekter.

I forbindelse med Promissios samarbejde med Mekane Yesus-kirken og Win Souls for God og som følge af at Promissio-missionærer, afslutter deres kontrakt i sommeren 2019, er der behov for missionærer til varetagelsen af en række opgaver – både inden for kirken og i relation til Promissios tilstedeværelse i Etiopien.

Det kommer du til at lave

De følgende opgaver er alle deltidsopgaver og er en blanding af mulige opgaver og opgaver, som det er nødvendigt at få løst. Afhængigt af din profil vil opgaverne kunne kombineres forskelligt til en fuldtidsstilling.

 • Varetage relationen til Promissios to partnersynoder i Mekane Yesus-kirken – Wabe Batu-synoden og Addis Ababa-synoden – og arbejde med deres specifikke udfordringer
 • Varetage relationen til Win Souls for God
 • Rådgivning vedrørende evangelisation, menighedsplantning og -opbygning
 • Rådgivning vedrørende kristen-muslim-relationer
 • Undervisning på bibelskole
 • Kommunikations- og fundraising-relaterede opgaver for Promissio
 • Administration af Promissios grund med bolig, gæstehus og etiopiske medarbejdere i Addis Ababa
 • Administrative opgaver for Promissios missionærer i Etiopien
 • Flere opgaver er mulige, og det er vigtigt for Promissio, at de prioriterede opgaver sker i enighed mellem missionæren, partneren i Etiopien og Promissio

Det bidrager du med

 • Du har en relevant uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund
 • Du har lyst til, og gerne erfaring med, at arbejde i en tværkulturel sammenhæng
 • Du synes, det er spændende at opbygge nye relationer og er opmærksom på at pleje disse
 • Du kan på eget initiativ planlægge dit arbejde og er samtidig fleksibel og omstillingsparat til de uventede situationer, der nogle gange opstår i en etiopisk kontekst
 • Du kan væbne dig med tålmodighed, hvis tingene ikke forløber så hurtigt, som du kunne ønske
 • Du udviser respekt og er lydhør over for de mennesker, du møder, og har personlig integritet
 • Du har kørekort og er villig til længere køreture i forbindelse med arbejdet
 • Du taler engelsk og er villig til at lære amharisk eller oromo
 • Du finder motivation i at arbejde med på at styrke vores partnere og på Promissios mission – ”Evangeliet over grænser – sammen med vores partnere”

Alt det praktiske

Bopæl: Du vil afhængigt af din profil og dine arbejdsopgaver få base i enten Addis Ababa eller i Wabe Batu-synoden.

Hvad angår eventuelle medfølgende skolesøgende børn, er der gode muligheder for skolegang på international skole i Addis Ababa, mens det er svært at bo i Wabe Batu-synoden med børn i skolealderen. Derfor er det mest oplagt for en single eller et ægtepar uden skolesøgende børn at bosætte sig i Wabe Batu-synoden.

Eventuel medfølgende ægtefælle: Det er en prioritet for os også at finde relevant arbejde for en eventuel medfølgende ægtefælle uanset den geografiske placering. 

Varighed: Vi regner med en ansættelse på fire år med mulighed for forlængelse. Medmindre du besidder erfaring med internationalt, kristent, tværkulturelt arbejde og/eller amharisk eller oromo-sprogkundskaber, planlægger vi, at ansættelsen begynder med ti ugers forberedende kursus på All Nations Christian College i England og dernæst sprogkursus i amharisk eller oromo i Addis Ababa.

Ansættelsestidspunkt: Snarest efter aftale

Ansøgningstidspunkt: Vi fører samtaler løbende, så henvend dig gerne hurtigst muligt for en uforpligtende, afklarende samtale. I denne samtale vil vi introducere Promissios ansættelsesprocedure. Kontakt generalsekretær, Frede Ruby Østergård (frede@promissio.dk, tlf. 29 72 59 94), eller koordinator for international mission, Simon Schøler Kristensen (simon@promissio.dk, tlf. 61 71 36 55).