Missionærpar søges til Robe, Etiopien

Synes I, det er spændende at opbygge nye relationer? Og har I brand og evne for at arbejde tværkulturelt? Så har vi stillingen til jer på vores ressourcecenter, Mana Galataa, i Robe, Etiopien.

I vil samarbejde med Mekane Yesus-kirkens Wabe Batu-synode, som er den ene af Promissios to partnersynoder. I vil bidrage til kirkens liv og vækst i den østlige del af Wabe Batu-synoden, og I vil stå for at give danskere, der kommer til Mana Galataa, et indblik i og inspiration fra etiopisk kirkeliv.

Få en rundvisning på Mana Galataa se billeder i galleriet nederst på siden

Om Wabe Batu-synoden

Mekane Yesus-kirken er verdens største lutherske kirke og befinder sig i Etiopien. Mekane Yesus-kirken har delt landet ind i synoder – det vi i Danmark kalder stifter.

Wabe Batu-synoden er kirkens arealmæssigt største synode, og dækker et område, der er halvanden gang større end Danmark. Vi ønsker at skabe opmærksomhed på den østlige del af synoden, hvor blandt andet universitetsbyen Robe ligger.

Her har vi bygget et ressourcecenter med tilhørende missionærbolig, hvor danske gæster kan få en oplevelse af etiopisk liv og kirkeliv. I vil komme til at samarbejde med såvel synodens ledelse i Dodola som de lokale kirkeledere i og omkring Robe.

Det kommer I til at lave

Følgende opgaver kan deles mellem jer, eller I kan udføre dem sammen.

 • Deltage i varetagelsen af relationen til Mekane Yesus-kirkens Wabe Batu-synode – bl.a. gennem besøg og medvirken ved gudstjenester og i kvinde- og ungdomsarbejde
 • Rådgive og opmuntre vedrørende evangelisation, menighedsplantning og -opbygning i et muslimsk domineret område
 • Modtage og lede rejsegrupper fra Danmark – bl.a. Global Discipleship Training
 • Undervise evangelister og præster
 • Rådgive og føre tilsyn med indtægtsgenererende aktiviteter til fordel for kirken
 • Administrere ressourcecentret, Mana Galataa, med tilhørende grund, missionærbolig, gæstehus og etiopiske medarbejdere i Robe
 • Bidrage til Promissios kommunikations- og fundraising-arbejde
 • Flere opgaver er mulige. Her er det vigtigt, at de prioriterede opgaver sker i enighed mellem missionæren, partneren i Etiopien og Promissio.

Det kendetegner jer

 • I har en relevant uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund. Den ene af jer enten har teologisk uddannelse på bachelor-, master eller kandidatniveau, er cand.mag. i diakoni eller har færdiggjort 3K-uddannelsen.
 • I har lyst til, og gerne erfaring med, at arbejde i en tværkulturel sammenhæng.
 • I synes, det er spændende at opbygge nye relationer og er opmærksomme på at pleje disse.
 • I udviser respekt og er lydhør over for de mennesker, I møder, og har personlig integritet.
 • I kan på eget initiativ planlægge jeres arbejde og er samtidig fleksibel og omstillingsparat til de uventede situationer, der ofte opstår i en etiopisk kontekst.
 • I kan væbne jer med tålmodighed, hvis tingene ikke forløber så hurtigt, som I kunne ønske.
 • I er robuste og vedholdende – også hvis tingene ikke altid går, som I havde ønsket.
 • I har begge kørekort og er villige til længere køreture i forbindelse med arbejdet.
 • I taler engelsk og er villige til at lære amharisk eller oromo.
 • I finder motivation i at arbejde med på at styrke vores partnere og på Promissios mission om at bringe evangeliet over grænser i samarbejde med vores partnere
 • I har måske særligt kendskab til islam og kristen-muslim-relationer

Alt det praktiske

Bopæl: I vil få base i Robe, som ligger i det det sydøstlige Etiopien 7 timers kørsel fra hovedstaden Addis Ababa. Se byen og Mana Galataa på Google Maps.


 

Varighed: Vi regner med en ansættelse på fire år med mulighed for forlængelse. Medmindre I besidder erfaring med internationalt, kristent, tværkulturelt arbejde og/eller amharisk eller oromo-sprogkundskaber, planlægger vi, at ansættelsen begynder med ti ugers forberedende kursus på All Nations Christian College i England og sprogundervisning i amharisk eller oromo i Robe.

Ansættelsestidspunkt: September eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist: Løbende.

Henvend jer gerne hurtigst muligt for en uforpligtende, afklarende samtale – også hvis I ikke helt kan se jer i det, vi har beskrevet her. I denne samtale vil vi introducere Promissios ansættelsesprocedure.

Kontakt:

Frede Ruby Østergård, generalsekretær
frede@promissio.dk
tlf. 29 72 59 94

Simon Schøler Kristensen, koordinator for international mission
simon@promissio.dk
tlf. 61 71 36 55
(på rejse i Etiopien indtil 26. august)

Om Promissio i Etiopien

Promissio har arbejdet i Etiopien siden 1948 – tidligere under navnet Dansk Ethioper Mission. I Etiopien har Promissio et stærkt partnerskab og nært samarbejde med Mekane Yesus-kirken og har også et mangeårigt samarbejde med organisationen Win Souls for God. Arbejdet udføres i både hovedstaden, Addis Ababa, og i den sydøstlige del af landet, hvor vi samarbejder med kirkens Wabe Batu-synode, der har hovedsæde i Dodola. Samarbejdet centrerer sig om deling af evangeliet med mennesker via både ord og handling og omfatter dels teologisk uddannelse, evangelisation og menighedsplantning og dels diakonalt arbejde og udviklingsprojekter.

Rundvisning på Mana Galataa