Teolog søges til undervisning på præsteseminarium i Etiopien

Vi søger en teolog, som har lyst til at få international erfaring med undervisning af teologistuderende på Mekane Yesus-seminariet i Addis Ababa. Her uddannes præster og evangelister til mission og tjeneste hos Promissios mangeårige samarbejdspartner, Mekane Yesus-kirken, som er en af de hurtigst voksende lutherske kirker i verden med cirka ni millioner medlemmer.

Det kommer du til at lave

De følgende opgaver er dels hovedopgaven med undervisning på Mekane Yesus-seminariet og dels andre opgaver, som hører med til livet som Promissio-medarbejder i Etiopien.

 • Undervisning af primært bachelor og post-graduate diploma-studerende og sekundært muligvis også master-studerende. Der er flere muligheder angående fag. Eksempler kunne være Gammel Testamente, Ny Testamente, systematisk teologi, forskningsmetode.
 • Styrkelse af relationen til en eller flere af Promissios andre samarbejdspartnere i Etiopien gennem f.eks. besøg og deltagelse i relevante arrangementer og aktiviteter.
 • Kommunikations- og fundraising-relaterede opgaver for Promissio, såsom at udføre simple interviews eller selv at skrive indhold til blad, nyhedsmails og blogs.
 • Simpel administration relateret til at være Promissio-medarbejder i Etiopien såsom registrering af dine Promissio-udgifter.
 • Flere opgaver kan vise sig, og overordnet er det vigtigt for Promissio, at opgaverne sker i enighed mellem dig, partneren i Etiopien og Promissio.

 Dine kvalifikationer

 • Du er cand.theol.
 • Du kan undervise på engelsk og er villig til at lære amharisk
 • Du besidder en passion for at undervise og har gerne erfaring med undervisning eller at tale til en forsamling – gerne fra egentlig undervisning af unge/voksne, men det kan også være fra børne- eller ungdomsarbejde
 • Du har kørekort og er villig til lejlighedsvise længere køreture i forbindelse med arbejdet

Dine personlige kompetencer

 • Du har lyst til, og gerne erfaring med, at arbejde i en tværkulturel sammenhæng
 • Du synes, det er spændende at opbygge nye relationer
 • Du er villig til at lære fra de omgivelser og de personer, du kommer til at relatere til
 • Du kan på eget initiativ planlægge og udføre dit arbejde og er samtidig fleksibel og omstillingsparat til de uventede situationer, der nogle gange opstår i en etiopisk kontekst
 • Du kan væbne dig med tålmodighed, hvis tingene ikke forløber så hurtigt eller rettidigt, som du kunne ønske
 • Du udviser respekt og er lydhør over for de mennesker, du møder, og har personlig integritet
 • Du finder motivation i at uddanne teologer til tjeneste i Mekane Yesus-kirken og i at bidrage til Promissios mission – ”Evangeliet over grænser – sammen med vores partnere”

Eventuel medfølgende ægtefælle: Det er en prioritet for os også at finde relevant arbejde for din eventuelle medfølgende ægtefælle. Afhængig af kvalifikationer og ønsker om arbejdsomfang kan der være forskellige muligheder. Tidligere har medfølgende ægtefæller været engageret i sundhedsarbejde og rådgiveropgaver hos Promissios samarbejdspartnere. Undervisning på Mekane Yesus-seminariet kunne også være en mulighed. Det samme kunne en særskilt ansættelse i Etiopien uden relation til Promissio.

Alt det praktiske

Bopæl: Du vil være bosat i Promissios hus i Etiopiens hovedstad – og hele Afrikas metropol – Addis Ababa. Byen ligger ca. 2200 meter over havets overflade, hvilket gør, at her er en behagelig temperatur året rundt. Huset ligger på kirkens store grund i Mekanisa-bydelen, hvor også Mekane Yesus-seminariet ligger. Til huset hører en stor, flot anlagt have. Se videoen øverst på siden her eller på dette link.

Hvad angår eventuelle medfølgende skolesøgende børn, er der gode muligheder for skolegang på international skole i Addis Ababa.

Varighed: Vi regner med en fuldtidsansættelse på fire år med mulighed for forlængelse. Medmindre du besidder erfaring med internationalt, kristent, tværkulturelt arbejde og/eller amharisk sprog, planlægger vi, at ansættelsen begynder med ti ugers forberedende kursus på All Nations Christian College i England og dernæst amharisk sprogkursus i Addis Ababa.

Danmarks-ophold: Du kommer sammen med Promissios øvrige medarbejdere til Danmark en gang om året, hvor vi mødes til medarbejdersamling. Samtidig besøger du din sendemenighed m.v. Ferie kan også aftales afholdt i Danmark eller andre steder.

Ansættelsestidspunkt: I 2022 efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt og senest den 10. september 2021.
Henvend dig gerne for en uforpligtende, afklarende samtale. I denne samtale vil vi introducere Promissios ansættelsesprocedure.

Kontakt generalsekretær, Frede Ruby Østergård (frede@promissio.dk, tlf. 29 72 59 94), eller koordinator for international mission, Simon Schøler Kristensen (simon@promissio.dk, tlf. 61 71 36 55). Dog holder vi sommerferie fra og med den 10. juli til og med den 1. august.

Om Promissios arbejde i Etiopien

Promissio har arbejdet i Etiopien siden 1948 – tidligere under navnet Dansk Ethioper Mission. I Etiopien har Promissio et stærkt partnerskab og nært samarbejde med Mekane Yesus-kirken og har også et mangeårigt samarbejde med organisationen Win Souls for God. Samarbejdet har som mål, at vi gennem ord og handling hjælper mennesker til et livsforvandlende møde med Jesus Kristus, og det omfatter dels teologisk uddannelse, evangelisation og menighedsplantning og dels diakonalt arbejde og udviklingsprojekter.