Dagsorden

For forhandlingerne på Promissios årsmøde lørdag den 6. april 2019 kl. 10.00 - 12.30

 1. Valg af dirigent
 2. Beretninger om Promissios virksomhed i Danmark og Afrika 2018-2019
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2018
 4. Valg af tre medlemmer og en suppleant til bestyrelsen
  Per Rasmussen og Birgit Poulsen er på valg. Birgit genopstiller ikke.
  Samtidigt stopper Simon Nielsen forud for årsmødet.
  Genopstillet er Per Rasmussen og nyopstillet er Thorkild Vad og David Høeg Kristoffersen.
 5. Indkomne forslag (udgår, da der ikke er kommet forslag ind)
 6. Eventuelt

Har du en kandidat, du ønsker at nyopstille til Promissios bestyrelse, rekvirer da kandidatliste hos sekretariatet. Kandidatlisten skal være underskrevet af 10 medlemmer af Promissio, og være sekretariatet i hænde inden den 8. marts.

Har du forslag, som skal drøftes under "Indkomne forslag", er deadline for henvendelse til sekretariatet ligeledes 8. marts.