Program for årsmøde og årsfest 2018

"Hånd i hånd - når teologi og mission beriger hinanden" er temaet for TORVETs fælles årsfest lørdag den 14. april 2018 på TORVET, Aarhus.

9.00

Kaffe og rundstykker

9.30

Velkomst og morgenandagt

10.00

 

  

Promissios årsmøde

Dagsorden:

  1. Indledning ved formanden
  2. Valg af dirigent
  3. Beretninger om Promissios virksomhed i Danmark og Afrika 2017-2018
  4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2017
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Simon Nielsen, Malene Fibiger, Ingrid Bjerre og Roar Steffensen genopstiller (opstillingslister kan rekvireres fra sekretariatet)
  6. Indkomne forslag (skal være sekretariatet i hænde senest 16. marts)
  7. Eventuelt

Efterfølgende frokost for deltagere i årsmødet

13.00

Dørene åbnes til årsfesten

13.30-14.00

 

Velkomst til årsfesten og andagt ved Frede Ruby Østergård

Indledning ved Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder for Menighedsfakultetet: Hvorfor en fælles årsfest? - og hvorfor TORVET?

14.00-15.00

Foredrag ved tidligere generalsekretær i Israelsmissionen, Bodil Skjøtt: Udrustet til Guds mission: Når teologi og mission inspirerer og beriger hinanden.

15.00-15.45

Kaffepause

15.45-17.30

Seminarer (mulighed for at deltage i to forskellige)

Etiopisk storbymission med bøn, sved og tårer
ved pastor Kiros Lakew, vicepræsident for Mekane Yesus-kirken.

Unge og Mission: Derfor rager det os
ved stud.theol. David Ingemansen og netværkskoordinator for Promissio Caroline Ipsen.

Kristen vækkelse blandt muslimer
ved professor Kurt Christensen.

Mission og teologi i bibeloversættelse
ved bibeloversættelseskonsulent Ivar Larsen.

Med både hoved og hjerte. Apologetikkens rolle i mission
ved stud.theol. Kristoffer H. Kruse.

Paulus siger, at Moseloven er magtesløs. Er det ikke blasfemisk at sige sådan om Guds ord?
ved professor emeritus Peter V. Legarth.

Jesus og de jødiske fester
ved sognepræst Jan H. Mortensen.

17.30-19.00

Middag

19.30-21.00

Festgudstjeneste i Christianskirken
Prædikanter: Stud.theol. Martin Barslund Kirk og landssekretær for Menighedsfakultetet Nils Andersen. Liturg: Anders Kobbersmed.

Enhver har stemmeret, som har betalt kontingent til Promissio for 2018 senest seks uger før årsmødet, dvs. den 3. marts.

Del denne side
Læs også
Dagens bedeemne

Marius Weber Jørgensen, studentermedarbejder i layout og grafik