Årsmøde i Promissio: Den første kærlighed

Promissio holder årsmøde på Midtjyllands kristne Friskole i Herning lørdag den 11. april 2015. Årsmødets tema er: Den første kærlighed.

For Promissio gælder den første kærlighed Bale området i Sydetiopien hvor organisationen begyndte sit missionsarbejde for over 65 år siden.

Promissio har forpligtet sig på igen at gøre en særlig indsats i Wabe Batu Synoden som i dag står for Mekane Yesus Kirkens arbejde i regionen. Området er fattigt, og islam vinder stadig større indflydelse i lokalsamfundet.

Promissio støtter nu Wabe Batu Synodens arbejde på flere fronter og har derfor inviteret to repræsentanter fra synoden til Promissios årsmøde for at fortælle om det arbejde og de udfordringer som de selv og deres kirke står i lige nu – herunder hvordan de præsenterer det kristne evangelium for områdets muslimske flertal.

De to gæster fra Etiopien er pastor Mude Bati som er Wabe Batu Synodens præsident, og skoleleder Yadeshi Alemu. De bidrager med indlæg om eftermiddagen og aftenen på Promissios årsmøde lørdag den 11. april på Midtjyllands kristne Friskole, Brændgårdvej 4 i Herning.

Årsmødet begynder kl. 9 og slutter omkring kl. 21.30. Dagen igennem bliver der rig lejlighed til at få et aktuelt indtryk af Promissios arbejde med mission i Afrika og i Danmark – ligesom der dagen igennem er aktiviteter for børn.

Efter velkomst og morgenandagt bruges resten af formiddagen til årsmødeforhandlinger med aflægning af beretninger, præsentation af årsregnskab, valg til bestyrelsen og andre formelle ting. Se dagens program her.

-o-O-o-

Mude Bati

Mude Bati er præst og præsident i Mekane Yesus Kirkens Wabe Batu Synode.

Mude Bati stammer fra Kokossa. I 1998 blev han ordineret som præst i Wabe Batu Synoden efter tre år på bibelskole i Hagere Selam. Siden fik han mulighed for at studere teologi på Mekane Yesus Seminariet i Addis Ababa, og i 2012 blev han leder på Wabe Batu Synodens bibelskole i Dodola. Det var han frem til maj 2013 hvor han blev valgt som synodepræsident. 

Yadeshi Alemu

Yadeshi Alemu er leder på Mekane Yesus Kirkens grundskole i Dodola, siden 2004. Hun er aktiv i den lokale kirkeledelse i Dodola og i Wabe Batu Synoden. Desuden er hun primus motor i menighedens evangeliserende og sociale arbejde i byens fængsel.

Yadeshi Alemu har selv siddet i fængsel, først i en kortere periode for sin tro under det marxistiske styre i Etiopien (1974-1991) og siden af politiske og religiøse grunde i ni år fra 1994. Før det var hun lærer på kirkens skole på Lincho fra 1975 til 1994. Hendes basisuddannelse er lærer. I tillæg dertil har hun en bachelor i sociologi og diploma i uddannelse/engelsk og certificate i jura.

-o-O-o- 

Mekane Yesus Kirken i Etiopien

Med sine 7,1 millioner medlemmer er Mekane Yesus Kirken i dag verdens største lutherske kirke.

Mekane Yesus Kirken blev etableret i 1959, men blev først selvstændig og godkendt af de etiopiske myndigheder i 1969. Kirken ledes af en præsident og er opdelt i 25 synoder der hver især ledes af en synodepræsident.

Promissios første kærlighed: Bale og Wabe Batu Synoden

Promissio sendte de første missionærer til Etiopien i 1948, og i de første mange år var Promissios arbejde koncentreret om Bale området i Sydetiopien, med udgangspunkt i Dodola.

Bale udgør i dag størstedelen af det geografiske område som i Mekane Yesus Kirken hører til Wabe Batu Synoden (se kort her). Synoden har sit hovedkontor i Dodola og har nu omkring 46.000 medlemmer.

Aktuelt støtter Promissio blandt andet synodens arbejde med økonomisk tilskud til evangelisation, ledertræning og kapacitetsopbygning, uddannelse af evangelister på bibelskolen i Dodola, arbejdet blandt familier og kvinder og styrkelse af kvinders position i familie, menighed og samfund.

Promissio har desuden udsendt missionærparret Inger og Arne Holmgaard til Etiopien som medarbejdere i Wabe Batu Synoden.

Download fotos: Mude Bati og Yadeshi Alemu.
Fotograf: Jakob Swartz, Promissio.

Tekst: Marianne Bach, kommunikationssekretær og fundraiser
Dato: 25. marts 2015

Del denne side
Læs også
Dagens bedeemne

Caroline Ipsen, ungdomsnetværker i PromissioYouth