Bibeltekster

Forslag til bibeltekster du kan bruge til det du skal sige.

Mission

 • Matt 9,35-38: mission og bøn
 • Matt 28,18-20: Missionsbefalingen
 • 1 Mos 12,1-3: Abrahams kaldelse og sendelse
 • 1 Pet 2,9: Et udvalgt folk sendt til at være i mission
 • Luk 4,16-21: Holistisk mission (dvs. mission med fokus på det hele menneske)
 • Joh 17,15-18: Gud har udsendt Jesus til verden, Jesus har udsendt os til verden
 • Jonas’ bog: Om frustrationen, når et andet folk vil tage imod evangeliet, mens mit eget ikke vil

Legemstanken og kirkens enhed

- til at understrege at vi i Danmark er en del af den samme kirke som de afrikanske kristne. ”Vi er én kirke med én mission”.

 • 1 Kor 12,12-13 + 26: Fællesskabet i Kristi legeme
 • Ef 1,15-23 (Især v. 15 og 22-23): Kristus som hovedet for kirken/legemet
 • Ef 4,1-16: Åndens enhed og nådegaverne
 • Joh 17,20-23: De kristne er ét ligesom faderen og sønnen er ét

I Promissios ungdomsnetværk arbejder vi med tre værdier.
Her får du eksempler på steder i Bibelen der kan bruges til at sige noget om disse værdier.

Tid til bøn

 • Matt 14,23 + 26,36-46 + Mark 1,35: Jesus der beder
 • Rom 12,12: Vedholdenhed
 • Rom 15,30-31: Om at kæmpe for andre igennem bønnen
 • Ef 3,20: Gud kan gøre langt mere, end hvad vi nogensinde kommer i tanke om at bede om
 • Matt 7,7-11: Løfte om bønhørelse

Offervilje

 • Joh 3,16: Guds offervilje
 • Matt 16,24-26: Et eksempel på Jesu meget radikale tale om offervillighed
 • Fil 3,7-11: Vi giver afkald, fordi Gud vil give os noget langt større i stedet
 • Mark 1,16-20: Disciplene forlader fiskeriet for at følge Jesus

Vi vil lytte til bibelen

 • 2 Tim 3,14-16: Om vigtigheden af at holde sig til de bibelske skrifter, og om hvad disse skal bruges til