styr på alt det praktiske

Hvad er det for et møde?

Få noget information om hvilke tilhørere det er du skal holde et møde for, og få lavet nogle klare aftaler med mødelederen inden mødet:

  • Hvordan er aftenens forløb?
  • Hvor meget tid har jeg?
  • Er det mig eller mødelederen der vælger sange?
  • Er der projektor og lyd hvis jeg vil vise billeder og videoklip, og har de en computer sluttet til projektoren, eller skal jeg selv have en med?
  • Hvor stor en gruppe af tilhørere er der, og hvordan er aldersfordelingen? Tænk over, at dit sprog og ordvalg skal være tilpasset til den aldersgruppe du taler til.
  • Kender tilhørerne i forvejen noget til det land jeg har besøgt? Har de hørt meget eller lidt om international mission?
  • Forvent at få dækket dine eventuelle kørselsudgifter - og få det aftalt med dem du skal holde møde for.

Kom til mødet i god tid, så du kan nå at hilse på folk inden og få gjort computer, projektor, mikrofon og lignende klar.