Undgå faldgruberne

Sæt dig i dine tilhøreres sted - og tal pænt om folk i Afrika.

Husk at de fleste af dine tilhørere ikke været i det land du har besøgt. De mangler baggrundsviden, de mangler kulturel forståelse, og de har måske heller ikke den interesse for emnet som du har.

Pas på med ikke at drukne dem i billeder af mennesker du har mødt, og vær opmærksom på at det du siger, skal knytte til ved tilhørernes virkelighed, ved det de kender, kan relatere til og interesserer sig for. Ved at gå ad den vej kan du skabe interesse hos dem for nogle af de ting du er kommet til at brænde for omkring international mission og den globale kirke.

Det kan være en god idé at prøve at sætte sig i tilhørernes sted. Hvad ville du synes var relevant for din egen hverdag og interessant at høre om hvis du var til et møde hvor der kom en og fortalte om en tur vedkommende havde været på, til et land du ikke selv havde været i og ikke kendte det store til?

Hvis du står for en hel aften, er det en god idé at lægge noget tid ind til spørgsmål og kommentarer eller gruppesnak, så det ikke bliver en hel aften med envejskommunikation.

Lav ikke en fortælling om ”de stakkels hjælpeløse afrikanere”, for sådan er virkeligheden jo ganske enkelt ikke. Læg vægt på at ligesom vi har noget at give til de kristne i de afrikanske lande, så har de i høj grad også noget at give os.

Undgå samtidig at tegne et rent glansbillede af den kirke du har mødt, men forsøg i stedet efter bedste evne at give et realistisk billede, med de styrker og svagheder du har set og oplevet.