Temaer

Hvad skal dit møde så handle om?

Forslag til hvilke temaer man kunne tage op når man skal holde et møde.

  • International mission
  • Kirken og de kristne i Etiopien/Liberia/Botswana
  • Hvad kan vi lære af de afrikanske kristne?
  • Vi er én kirke med én mission
  • Hvad har jeg fået ud af at få en relation til den globale kirke?
  • Diakoni
  • En holistisk tilgang til mission
  • Verdens fattigdom og vores ansvar som kirke
  • Bøn
  • Nytter det noget at støtte den tredje verden?