Tid til bøn

Bed konkret for mission i Afrika og i Danmark.

Introducér tilhørerne til bøn for ”Etiopien og Holstebro” eller ”Etiopien og Aarhus” eller ”Etiopien og Slagelse”. Altså bøn for den globale kirke/international mission (gerne nogle helt konkrete bedeemner) og for mission i deres egen by.

Det gør vi ud fra tanken om at ”vi er én kirke med én mission”. Det vil sige at mission ikke alene er noget der foregår i Afrika. Det foregår også lige her hos os midt i vores dagligdag, og det kan vi understrege ved at bede for international mission og lokal mission på samme tid.