Tid til bøn

Bed konkret for mission i Afrika og i Danmark.

Introducér tilhørerne til bøn for ”Etiopien og Holstebro” eller ”Etiopien og Aarhus” eller ”Etiopien og Slagelse”. Altså bøn for den globale kirke/international mission (gerne nogle helt konkrete bedeemner) og for mission i deres egen by.

Det gør vi ud fra tanken om at ”vi er én kirke med én mission”. Det vil sige at mission ikke alene er noget der foregår i Afrika. Det foregår også lige her hos os midt i vores dagligdag, og det kan vi understrege ved at bede for international mission og lokal mission på samme tid.

Del denne side
Dagens bedeemne

Arbejdet for at give kvinder bedre forhold i Etiopien