Tag med på Tselot i 2022

12 uforglemmelige dage i fortryllende Etiopien fra den 20-31. januar.

Hvad er Tselot?   

Tselot er amharisk og betyder bøn, tilbedelse, andagt; altså samvær med Gud på forskellige måder. Vi bliver en lille gruppe unge danskere, som skal være sammen med Gud i fællesskab med etiopiske unge.

De danske ledere er Lotte Carlsen, missionær i Etiopien, Promissiosungdomsnetværker, Marcus Taulborg, og tidligere volontør Christoffer Sander Andersen.

Hvorfor Tselot?

Promissio ønsker at danne rammerne for, at unge danskere og etiopiere kan udvikle venskaber, så vi på tværs af kulturer kan lære af hinanden. Vi ønsker, at du får noget med hjem – både til egen personlig opbyggelse og til danske fællesskaber. 

Gud bliver større, når vi spejler vores tro i andre. Vi vil møde mennesker, der lever i en anden virkelighed, end den vi kender. Vi ønsker for etiopiere og danskere ...

”… at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås.” Ef 3, 17-19 

Rejsens indhold

Vi skal bo på Promissios ressoursecenter, Mana Galataa, som ligger i den sydlige del af Etiopien. Vi kommer til at møde menigheder og få undervisning og opleve den etiopiske vækkelse.

Derudover vil vi bl. a. opleve:  

 • Etiopiske gudstjenester  
 • Dele vidnesbyrd  
 • Undervisning om vækkelse, mission, discipelskab m.m.  
 • Sport med de unge  
 • Byvandring med unge kristne fra menigheden  
 • Spisning i etiopiske hjem  
 • Besøge Sof Omar Cave 
 • Fællesskab med etiopiske unge   
 • Besøge en af Etiopiens nationalparker  
 • Og meget mere.

Sæt kryds i kalenderen

 • Obligatorisk forberedelsesdag på Menighedsfakultetet d. 17. december 2021.  
 • Missionsrejse til Etiopien d. 20. januar – 31. januar 2022.  
 • Obligatorisk opfølgningsdag i Aarhus lørdag d. 12. februar 2022.   

Pris

 • Ca. 11.000 kr. (prisen er et overslag, som kan variere alt efter prisen på flybilletter).
 • Du kan skære noget af prisen, hvis du finder nye medlemmer til PromissioYouth. De skal være under 30 år. Du får 100 kr. i rabat pr. medlem.
 • Du kan også få turen billigere, hvis du har lyst til at holde møder/taler om turen for Promissio, når du kommer hjem igen. Du kan ansøge til ungdomsnetvaerker@promissio.dk, og antallet af møder og rabatten aftales individuelt alt efter efterspørgslen af møder.  

Tilmelding

Tilmelding sker via tilmeldingsformular og sendes til ungdomsnetvaerker@promissio.dk senest den 21. oktober 2021.