Unge planter for fremtiden

Menighedens unge bruger en lørdag på at plante hegn på kirkens grund i Dodola.

Af Marianne Bach, kommunikationssekretær fra 1984-2016

Unge piger og drenge griber hårdt fat om de tykke skafter og hugger de små skovlhoveder ned i jorden igen og igen. Med hånden fjernes den smule jord der er hakket løs, og så fat i skaftet igen.
Jorden er tør og hård og redskaberne simple, så det tager lang tid at grave hullerne til de små planter der skal fuldende rækken af seks meter høje og herligt duftende cypresser langs med Mekane Yesus menighedens nye mødehal i Dodola, Etiopien.
Gartnerne er fra menighedens ungdomsgruppe, og de bruger deres lørdag på at plante hegnet – som en del af deres frivillige engagement i kirken. De unge plantere fortæller at de er næsten 200 i ungdomsgruppen, og at de er delt op i hold alt efter hvilken slags tjeneste den enkelte har lyst, evner og nådegaver til.
- Vi er det praktiske hold, og vi laver forskellige praktiske opgaver. Andre tjener i kirkekoret, laver socialt arbejde, samles til forbøn eller tager ud og evangeliserer blandt folk i og omkring byen, forklarer de.

Vækst i Dodola
Cypreshegnet skal gøres længere så det bliver lige så langt som den mødehal menigheden er ved at bygge ved siden af. Hallen er kæmpestor, længere end en dansk sportshal. Fundament, mure og tag er på plads, og nu mangler man kun at pudse ydermuren, sætte vinduer og døre i og fylde det store rum med bænke. Hallen skal bruges til at holde møder i, men det varer sikkert ikke længe før her også skal holdes gudstjenester. Kirken bag hallen er nemlig allerede nu ved at være for lille, og menigheden vokser.

Næste generation
En af dem der knokler på planteholdet, er barnebarn af Negash Degefu som var køkkendreng hos de første DEM-missionærer i Dodola for snart 65 år siden. Siden da har Negash været en aktiv mand i kirken. Nu er Negash 79 år, en af hans sønner, Kefelegn Negash, er generalsekretær i Wabe Batu Synoden, og Kefelegns søn er med til at plante det hegn der skal give læ for kirken i Dodola i de kommende år.
For den nyplantede del af hegnets vedkommende bliver det måske først Negashs oldebørn der kommer til at opleve det. For planterne er spinkle og bare 15 cm høje, og de unge stikker en tæt kreds af pinde ned i jorden omkring hver enkelt plante, for at de ikke skal blive trampet ned eller ædt af køer og geder.
Mon de gamle cypresser glæder sig over at se at næste generation er klar til at tage over? – Det gør Negash i hvert fald.

21. juni 2013

Promissio hed før Dansk Ethioper Mission (DEM).