Dawit kom til tro i søndagsskolen

Dawit Debesas legekammerater tog ham med til søndagsskole, og i dag er den unge mand selv søndagsskolelærer i Sydetiopien.

Af Gitte Rasmussen, tidligere konsulent for "Guds ord i børnehøjde"

- Jeg er vokset op i en ikke-kristen familie. Vi kom aldrig i kirken. Men jeg havde mange gode legekammerater som gik i søndagsskole, og på et tidspunkt begyndte de at tage mig med. Jeg elskede sangene og fortællingerne, og efterhånden som jeg lærte at læse, studerede jeg teksterne og på den måde voksede troen frem, fortæller Dawit Debesa.

De unge engagerer sig

Dawit er en af de etiopiske unge som Abraham Werasar havde inviteret på kursus i Hawassa i november.
Abraham er konsulent i Mekane Yesus Kirkens børne- og ungdomsarbejde i den sydcentrale synode, og han vil oplære en gruppe unge kristne så de kan tage med ham ud og holde kurser for søndagsskolelærerne i synodens menigheder.
Dawit fortæller at han er leder i ungdomsarbejdet i Haranfama menigheden i Tula sogn. En lille menighed på kun 500 medlemmer.
- Vi er 80 unge i menigheden som har to kor der synger i kirken. Når vi samles, har vi udover korsang også bedemøde og bibelstudie. Desuden er vi engageret i socialt arbejde. Vi unge har nogle husdyr og lidt jordbrug, og overskuddet herfra giver vi til arbejdet blandt de fattige i menigheden, siger han.
De unge engagerer sig også i menighedens opsøgende arbejde hvor de støtter arbejdet med at sende evangelister ud, primært til muslimsk dominerede områder.

8. november 2012

Gitte Rasmussen var missionær i Etiopien 2009-2012. Hun arbejdede som konsulent for Mekane Yesus Kirkens børne- og ungdomsarbejde i Sydetiopien.