Mennesker skal høre om Jesus

- Det er godt at tilhøre Jesus, siger Godana Gobena. Da han blev kristen, kastede hans far et spyd efter ham.

Af Anne Grete Rasmussen, missionær i Etiopien af flere omgange fra 1982-2014

- Min familie forstødte mig fordi jeg var blevet en kristen. Jeg var helt ung og gik i 10.klasse, fortæller Godana Gobena.
Godana er fra en muslimsk familie i Etiopien, og som dreng gik han både i almindelig skole og i koranskole.

Udstødt af familien

- Jeg hørte om den kristne tro fordi nogle folk i et udviklingsprojekt i Hebano blev ved med at fortælle mig om Jesus Kristus. Jeg lod dem bare snakke, men så ville de også bede med mig. Det afviste jeg mange gange, men til sidst sagde jeg ok, og da de bad, modtog jeg Jesus Kristus som min frelser og Herre. Jeg oplevede en stor forandring i mit liv fra det øjeblik, siger Godana.
- Jeg fortalte min familie om min kristne tro. Da jeg også vidnede for mine søstre og ville have dem med i kirken, blev min far meget vred og ville slå mig ihjel – han kastede et spyd efter mig. Jeg måtte flytte hjemmefra og havde ikke noget at leve af. Selv de kristne var bange for at hjælpe mig fordi min familie og det muslimske samfund truede med at brænde folks huse af hvis de lod mig bo hos sig.
Menigheden i Hebano valgte derfor at sende Godana langt væk til skolehjemmet i Dello Mena. Her gjorde han skolen færdig inden menigheden hjalp ham med et års uddannelse som tømrer. Derefter kom Godana tilbage til sin hjemegn.
- Jeg oplevede ikke længere forfølgelse fra min familie, kun had og udstødelse. Mine søstre og mor besøgte mig, men far og mine brødre ville ikke have noget med mig at gøre. ”Du er ikke længere min søn”, sagde far en dag vi mødtes i byen, forklarer han.

Kald til at læse teologi

- Jeg blev gift med en god, kristen pige fra Dodola, og hun støttede mig mens jeg tog en læreruddannelse. Derefter fik jeg arbejde som lærer på en privatskole, men da de ville overtale mig til at skifte fra Mekane Yesus Kirken til en anden kristen retning, forlod jeg skolen og kom til Dodola hvor jeg fik arbejde på kirkens skole, fortæller Godana.
- Jeg oplevede Guds kald til at læse teologi, men manglede økonomisk støtte. Jeg bad meget til Gud om at vise mig hvad der var hans mening med mit liv, og en privatperson gav mig et stipendium til Mekane Yesus Seminariet. Senere trak personen sig, så jeg sled mig gennem det første år. Så var jeg ved at give op. Men Gud blev ved med at kalde mig, og jeg hørte igen og igen ordet om ikke at se sig tilbage hvis jeg vil følge Jesus. Til sidst fik jeg stipendium så jeg kunne fortsætte og afslutte med eksamen i sommeren 2013.
Efter eksamen blev Godana ansat som børne- og ungdomskoordinator i Mekane Yesus Kirkens Wabe Batu Synode.
- Jeg fik også tilbudt en stilling i en anden synode, men jeg valgte at komme tilbage til Bale fordi jeg brænder for at flere mennesker her i området skal høre om Jesus Kristus. Jeg ser mere min opgave her som en tjeneste for Gud end som et arbejde. Jeg er glad for at kunne arbejde i det stærkt muslimske område fordi jeg med min erfaring og min baggrund netop kan vidne om at det er godt at tilhøre Jesus, siger Godana. 

23. januar 2014

Lønnen er for lille

Gobena Gobena har nu skiftet til et job i Hawassa. Her får han over dobbelt så meget i løn, så man forstår ham godt.
I Wabe Batu Synoden får en bibelskolelærer 400 kr. Det er månedslønnen til en færdiguddannet teolog og for lidt til at forsørge en familie.
Den meget lave løn gør det svært for synoden at rekruttere og fastholde medarbejdere fordi det virkelig kræver et kald og offervilje at arbejde der. Gobena og andre ansatte havde håbet at årsmødet i december ville give dem en lønforhøjelse. Men emnet blev sendt i udvalg, og efter reglerne kan en ny lønskala først vedtages på næste årsmøde.
Dansk Ethioper Mission støtter synoden økonomisk i de næste fem år, så de kan arbejde på at blive i stand til at betale medarbejderne en bedre løn.

Promissio hed før Dansk Ethioper Mission.