Arbegona sender missionær til Østbale

Søndag den 27. april kørte vi til Arbegona. Med i bilen var Belaye Dema som skulle indvies til at være missionær i Østbale hvor han selv er fra. 

Af Inger Holmgaard, missionær i Etiopien 2013-2016

Arbegona er en større by i Sidamo regionen tæt på Wabe Batu Synodens område i Sydetiopien. I Arbegona er der en stor menighed som er velfungerende på enhver måde. Der er mange medlemmer og to fastansatte præster. Kirkebygningen er stor og godt vedligeholdt. De har musikinstrumenter og mangler i det hele taget ikke noget. Desuden er der mange kristne i Sidamo, og behovet for at evangelisere der er ikke så stort. Derfor har menigheden været i bøn for at få klarhed over hvordan de bedst kunne tjene Gud. Resultatet blev at de tilbød Wabe Batu Synoden at ansætte en evangelist som missionær i Østbale.

Få menigheder i muslimsk land

Ved gudstjenesten i Arbegona blev Belaye Dema indviet som evangelist og udsendt under bøn med håndspålæggelse. Han skal til en landsby ved Agarfa 125 km nordøst for Dodola.
Synodepræsident Mude Bati fortalte om det store behov for evangelister i Østbale. Af Wabe Batu Synodens otte provstier ligger de seks i synodens vestligste hjørne ind mod Sidamo. Næsten 90 af synodens 99 menigheder ligger i de seks provstier hvor der er mange kristne, og der kommer stadig mange til. I Dodola provsti er der tre menigheder. Omkring 100 km øst for Dodola er der en menighed i Robe og en i Goba. Fra Robe er der over 100 km til de sidste tre menigheder i Ginir, Dello Mena og Angetu. Bortset fra det vestlige hjørne er synodens område stærkt muslimsk, og det er svært at være kristen.

Omsluttet af forbøn

Lederen af Østbale provsti, pastor Girma, fik penge med til Belayes løn de næste seks måneder. Han får 1000 birr om måneden. Det er kun 300 kr., men det dobbelte af hvad mange evangelister i Bale får, og for ham er det en god løn. Og nu omslutter Arbegona menighed ham med forbøn.
For præsten og evangelisten fra Østbale var det en stor oplevelse at se menighedslivet i Arbegona. Og på vej tilbage mod Dodola oplevede vi hvordan kristne her frit kan vise deres tro – i modsætning til i det muslimske Østbale. Et sted mødte vi 30 unge som syngende var på vej hjem fra kirke. Et andet sted gik massevis af mennesker langs vejen med deres bibler i hænderne. Det ville skabe problemer der hvor Belaye nu skal virke.
Tak for de kristne i Arbegona som lytter til Guds kald til at sende. Og bed for Belaye som er villig til at gå med evangeliet til Agarfa.

20. juni 2014