Problemet med selvudnævnte profeter og apostle breder sig i Etiopien

Fra at have været et problem i storbyerne, breder det sig nu også til landlige distrikter.

Af Rikke Thomassen 

Selvudnævnte profeter og apostle bliver et større og større problem i EtiopienTidligere har problemet været tydeligst i storbyerne, hvor der er mange mennesker, og det nye er, at det også bevæger sig til landdistrikterne eller ”country-side”, som partnerne i Etiopien kalder det.  

september besøgte Frede Ruby Østergård, generalsekretær, Simon S. Kristensen, koordinator for international mission, og Christian S. Holmgaard, missionær og landerepræsentantde etiopiske partnere. Her fortalte partnerne blandt andet om problemet med fremgangsteologien og de selvudnævnte profeter og apostle. 

”Det er overraskende, at det er nået så langt ud, og det er et af de rigtig store problemer lige nu. Profeterne på landet er mindre ”fisk” end dem, der er i storbyerne, men det er stadig et tegn på, at fænomenet breder sig. Profeterne sælger blandt andet en halv liter drikkevand for 1.000 birr, det svarer til 250 danske kroner, og siger, at de har velsignet vandet, og at det kan helbrede alting,” siger Frede Ruby Østergård og fortsætter: 

Det tiltrækker mennesker, der har behov for fremgang og helbredelse, men det bliver også en form for slaveri, de bevæger sig ind under. De selvudnævnte profeter og apostle tiltrækker mange mennesker på en måde, som Mekane Yesus Kirken ikke kan, for de kan ikke love dem guld og grønne skove. Her er fokus på en frelsende Jesus, og hvad han giver den, der tror på ham. Det handler ikke om økonomisk, personlig eller helbredsmæssig fremgang, men om kærlighed, håb og frelse.”  

I fængsel for at gøre opmærksom på et problem 

De etiopiske partnere var meget bevidste om, at det fortsat er vigtigt at undervise og udruste præster, evangelister og menigheder i den lutherske teologi, blandt andet gennem de identitetskurser, som Promissio støtter. 

På et af kurserne var en evangelist i Mekane Yesus-kirken blevet opmærksom på et problem i hans lokale menighemen da han gjorde ledelsen opmærksom på problemet, blev han sendt i fængsel.  

Han havde havde påtalt, at de i deres menighed lod enhver, som kom på besøg i kirken, komme til prædikestolen – også de såkaldte profeter og apostle. Det var efter hans mening forkert. Men så sendte de ham i fængsel, hvor han var i 12 timer, inden det blev rettet op. Senere førte det også til, at de ældste i menigheden blev skiftet ud,” siger Frede Ruby Østergård. 

I Etiopien støtter Promissio Mekane Yesus-kirkens teologiske arbejde blandt andet med identitetskurserne, projektet ”Jesus til nye bydele” og Christians S. Holmgaards undervisning på Mekane Yesus-seminariet.

November 2018