Bindes sammen af en fælles vision

- Forum for Prædikanter er et pragtfuldt fællesskab som samtidig skaber inspirerende bevidsthed om forståelsen af Mekane Yesus Kirkens vision, mission og kerneværdier, siger pastor Bekuma Sura Edessa.

Af Fekadu Begna og Marianne Bach, kommunikationssekretær fra 1984-2016

- Forum har bundet os sammen med én vision og én mission. Gabet mellem kirkens strukturer og dens forkyndere og gabet mellem kirkens teologiske ståsted og prædikanternes forkyndelse er blevet mindre og endda elimineret, tilføjer præsten fra menigheden i Burayu der ligger omkring 350 km vest for Etiopiens hovedstad, Addis Ababa.
- Der er blevet lagt et bæredygtigt og pålideligt fundament for at bevare Mekane Yesus Kirkens lutherske lære og unikke gudstjenesteform. Vi har fået fjernet forvirringen om hvad forskellen er på lutheranere og andre kirkeretninger, især de karismatiske bevægelser. Det gør det muligt for os at balancere mellem forpligtelsen på Guds ord på den ene side og de åndelige bevægelser på den anden side.

Ny indsigt former tjenesten
- Deltagerne har fået ny indsigt og visioner som vil forme deres fremtidige tjeneste, og det er en skam at så mange prædikanter ikke får mulighed for at være med, siger Bekuma Sura Edessa.
Det er medarbejdere på kirkens hovedkontor der står for programmet for samlingerne i Forum for Prædikanter. Men Bekuma Sura Edessa ser gerne at deltagerne får lidt indflydelse på programmet så for eksempel noget at bibelundervisningen bliver lagt i hænderne på nogle af de deltagende prædikanter.
- Det vil øge ejerskabet for programmet og gøre det mere farverigt, siger han.

23. november 2012

Promissio støtter
Forum for Prædikanter giver udvalgte prædikanter i Mekane Yesus Kirken et kursusforløb om ”At være karismatisk lutheraner”. Det sker med støtte fra Promissio som gav 212.260 kr. til formålet i 2010-2012 og fortsætter støtten med 270.000 kr. i 2013-2014.

Du kan støtte via projektet ”Ud med evangeliet”