Forum former præster og evangelister

- Undervisningen, foredragene, bibeltimerne, ja hele programpakken har haft betydningsfuld indflydelse på hver eneste deltagers liv og tjeneste, siger evangelist Ebisa Gutema Daka om Mekane Yesus Kirkens Forum for Prædikanter.

Af Fekadu Begna og Marianne Bach, kommunikationssekretær fra 1984-2016

Ebisa Gutema Daka fra Bethel menighed er omrejsende evangelist og inviteres ofte ud som forkynder i Mekane Yesus menigheder og andre kirkesamfund i hele Etiopien. Han har været med på alle samlingerne i Mekane Yesus Kirkens Forum for Prædikanter siden den første som var i 2010.
- Forum har udrustet os med viden om aktuelle emner. Samtidig har det skabt et fællesskab hvor forkyndere lærer hinanden at kende, og det åbner vejen for at vi kan tjene hinanden i arbejdet med at udbrede Guds Rige. Og for nogle har Forum betydet at de får mulighed for at studere teologi, siger Ebisa Gutema Daka.

En gave fra Gud
Evangelist Gadisa Tilahun Chibsa er en af dem som er begyndt at studere teologi efter at han kom med i Forum for Prædikanter. Han forklarer at Forum har formet hans tjeneste og har givet ham en større forståelse af Skriften, af kirken og af prædikantens rolle og tjeneste.
- Forum for Prædikanter er et kapacitetsopbygningssystem som Gud har givet. Det hjælper både prædikanter og kirken, siger Gadisa Tilahun Chibsa.
- Det er en form for efteruddannelse som i høj grad relaterer til vores praktiske tjeneste. Samtidig skaber Forum opmærksomhed om hvad der foregår i kirken, og giver prædikanter kendskab til Mekane Yesus Kirkens standpunkter om emner som gudstjeneste, karismatisk bevægelse og liturgi, tilføjer pastor Gofere Adisho fra Mekanissa menighed.

Forbønnen er central
- Forum for Prædikanter er en fantastisk platform for Mekane Yesus Kirkens præster og evangelister. Det giver os mulighed for fællesskab hvor vi kan udveksle erfaringer og bede for og med hinanden. Forbønnen er et meget centralt aspekt – ved siden af undervisningen og foredragene, siger pastor Gofere Adisho.
Også evangelist Gadisa Tilahun Chibsa fremhæver fællesskabet og forbønnen:
- Fællesskabet med andre prædikanter er en velsignelse i sig selv, og det er en stor hjælp at vi beder for hinanden i løbet af dagens program og om aftenen, siger han.
Kirkens topledere deltager også når Forum for Prædikanter samles. Det har stor betydning, siger evangelist Ebisa Gutema Daka:
- Det giver os andre mulighed for at se og opleve kirkeledernes ydmyghed og eksemplariske liv, og det hjælper os til at følge i deres fodspor, forklarer han.

26. november 2012

Promissio støtter
Forum for Prædikanter giver udvalgte prædikanter i Mekane Yesus Kirken et kursusforløb om ”At være karismatisk lutheraner”. Det sker med støtte fra Promissio som gav 212.260 kr. til formålet i 2010-2012 og fortsætter støtten med 270.000 kr. i 2013-2014.

Du kan støtte via projektet ”Ud med evangeliet”.