Forum inspirerer prædikanter

- De hjælper os med at holde fast ved kirkens lutherske lære, siger evangelist om samlingerne i Mekane Yesus Kirkens Forum for Prædikanter.

Af Fekadu Begna og Marianne Bach, kommunikationssekretær fra 1984-2016

Kiros Desta Mengesha er fra Tigray i det nordlige Etiopien hvor han er evangelist i Mekane Yesus Kirken og har været det i mange år. I sommer rejste han de omkring 800 km til Addis Ababa for at deltage i samlingen i Mekane Yesus Kirkens Forum for Prædikanter som foregik i hovedstaden den 31. juli – 3. august.

Styrker kirken
- Forum for Prædikanter giver os prædikanter mulighed for at blive godt kendt med hvor kirken står rent dogmatisk i forhold til andre kirkesamfund. På den måde får vi hjælp til at holde fast ved den lutherske lære og gudstjenesteform midt i det virvar af pinsebevægelser og baptistkirker som vi oplever i vores land. Samtidig er forum en platform hvor vi kan diskutere kirkens forskellige muligheder og udfordringer og sammen vurdere vores styrker og svagheder som kirke, siger Kiros Desta Mengesha.
- Det er alt sammen med til at styrke kirken og knytte dens forskellige enheder tættere sammen i en fælles forståelse fra top til græsrødder.
- Desuden er det inspirerende at have fællesskab med andre prædikanter fra hele landet som står i forskellige tjenester. Det er inspirerende at lære dem at kende og finde ud af hvilke evner og nådegaver den enkelte har. Det gør det også nemmere for os at vide hvem vi skal kalde på når vi har brug for folk til opgaver som vi måske ikke selv er klædt på til i vores lokalområde, siger den erfarne evangelist.

Forum bør udvides
104 udvalgte prædikanter og 36 teologer deltog i sommerens samling med fire dages luthersk undervisning. Men Kiros Desta Mengesha synes at mange flere af kirkens prædikanter skal have mulighed for at være med i Forum for Prædikanter.
- Hvis det at man skal invitere endnu flere prædikanter med, betyder at der ikke bliver penge til at indkalde til forum to gange om året som hidtil, så vil der være god mening i kun at samles en gang om året, mener han.

16. november 2012

Promissio støtter

Forum for Prædikanter giver udvalgte prædikanter i Mekane Yesus Kirken et kursusforløb om ”At være karismatisk lutheraner”. Det sker med støtte fra Promissio som gav 212.260 kr. til formålet i 2010-2012 og fortsætter støtten med 270.000 kr. i 2013-2014.

Du kan støtte via projektet ”Ud med evangeliet”.