Seminar giver præster ny kraft

Seminarer giver etiopiske præster ny kraft og styrke til tjenesten og styrker samtidig forkyndelsen i Mekane Yesus Kirken.

Af Marianne Bach, kommunikationssekretær fra 1984-2016

I 2014 samlede Mekane Yesus Kirken præster fra de fem synoder i det sydvestlige Etiopien til et seminar med fem dages undervisning, gruppearbejde og fællesskab.

Det regionale seminar er en del af det program med undervisning og inspiration til præster, evangelister og andre forkyndere som Mekane Yesus Kirken startede i 2010 for at styrke kirkens identitet som både karismatisk og luthersk. Programmet gennemføres med støtte fra Promissio via projektet ”Ud med evangeliet”, og det har den ønskede effekt så den forkyndelse og undervisning der sker i kirkens menigheder, allerede har fået et stort løft i kvaliteten, lyder vurderingen fra Mekane Yesus Kirken.

For præsterne er undervisningen og fællesskabet på seminarerne en regulær saltvandsindsprøjtning til tjenesten. Det fremgår tydeligt når deltagerne fortæller om det regionale seminar i Sydvestetiopien.

Åndeligt berigende

- Det er første gang jeg deltager i sådan et seminar for præster. Jeg er meget begejstret for alt det jeg oplever her, siger pastor Dasi. Hun er præst i Abay Dabus Synoden og har været det i tre år.

- De fleste af os deltagere møder hinanden for første gang her på seminaret. Det er et livsforvandlende og åndeligt berigende seminar, og vi tager alle sammen fornyede hjem med kraft til at tjene Gud og Guds folk. Udover det vi har lært af foredragene, har vi nydt godt af netværket og fællesskabsarrangementer om aftenen. Personligt er jeg meget rørt af alt det der er sket på seminaret, fortæller hun.

- Tidligere blev der ikke ofret så meget opmærksomhed på kvindelige præsters behov, og jeg er glad for at det ændrer sig nu. Det er min bøn at det fortsat vil være sådan, og at endnu flere kvindelige præster kan få mulighed for at deltage fremover. Må Gud velsigne enhver som har gjort det muligt, siger pastor Dasi.

Fællesskab og solid undervisning

- Programmet med seminarer for præster har givet mig en masse til min personlige vækst i tjenesten, siger pastor Kanarra Mati fra Gimbi Jorgo Synoden.

- Det har skabt et rum for fællesskab med hinanden, for at dele emner man er optaget af, bede sammen, behandle emner gennem foredrag og samspil på plenum og i gruppearbejde. Der er så meget at lære af det program. Jeg er virkelig Herren taknemmelig; han talte dybt ind i mit hjerte, skærpede mine tanker og perspektiver, især hvad angår karismatiske praksissers plads i vores meget lutherske kontekst, forklarer han.

- Jeg foreslår at man fremover sætter mere tid af til personlig refleksion imellem de forskellige programpunkter, det er nemlig noget som præster savner i deres liv. Ideen om en ekskursion med besøg på historiske steder og i lokale selvhjælpsprojekter hilser jeg også velkommen. Desuden foreslår jeg at der arrangeres et lignende program for de teologiske undervisere på kirkens forskellige institutioner – de bliver ofte glemt, mener pastor Kanarra Mati.

Har fået meget med hjem

- Først og fremmest vil jeg gerne sige hjerteligt tak for muligheden for at deltage i dette vidunderlige seminar, siger pastor Tirunesh Adugna.

Hun har været præst i fem år og er den ene af de to første kvinder der blev ordineret som præster i Begi Gidami Synoden.

- Jeg har ofte hørt om præsteseminarerne, men det er første gang jeg selv er med. Jeg har lært meget af foredragene og samspillet med andre, både enkeltpersoner og i grupper. Jeg har fået rigtigt meget som jeg kan dele med andre når jeg kommer hjem til mit sogn. Seminaret har mindet mange af os om at personlig åndelig dannelse og fysisk genopretning er vigtige aspekter ved det at tjene som præst. Jeg er rigtigt glad for at møde andre kvindelige præster her til seminaret, siger pastor Tirunesh Adugna.

Rig mulighed for at lære og vokse

- Jeg gør mit allerbedste for at leve op til mit kald. Jeg er glad for at undervise, prædike og bede sammen med folk, fortæller pastor Martha Kapo fra Gidamin sogn.

Hun har været præst i to år og er den anden af de to første kvindelige præster i Begi Gidami Synoden. Før hun blev ordineret, var hun koordinator for sognets kvindearbejde.

- Det er første gang jeg er med på sådan et seminar. Jeg er overvældet af rigdommen i undervisningen og samværet. Hvert eneste øjeblik af seminaret giver mulighed for at lære og vokse. Jeg bliver inspireret, fornyet og styrket.

- Sørg venligst for at kvindelige præster altid kommer med til den slags begivenheder, lyder pastor Martha Kapos opfordring.

Får svar på mange spørgsmål

- Jeg er meget begejstret for det. Jeg er især taknemmelig for at foredragene giver svar på adskillige af de spørgsmål jeg slås med i min tjeneste, siger pastor Reda fra Birbir Dilla Synode om seminaret for præster hvor han deltager for første gang. Han har været præst i 15 år.

- Mange af os konferencedeltagere har ikke kendt hinanden før. Jeg har haft mulighed for at skabe nye kontakter og få nye venner. Programmets indhold og den anvendte metodik var alle tiders. Selv om de deltagende præsters uddannelsesniveau og erfaring er forskellig, blev undervisningen givet på en sådan måde at alle kunne nyde godt af den.

- Jeg er klar til at tage hjem og genoptage tjenesten på en bedre måde end før, konkluderer pastor Reda.

(Kilde: Årsrapport for 2014 fra Mekane Yesus Kirkens nationale afdeling for mission og teologi.)

25. marts 2015

Promissio støtter

Siden programmets start i 2010 har Promissio støttet det med omkring 76.000 kr. om året. Vi støtter også i 2015.

Du kan støtte programmet via Promissios projekt "Ud med evangeliet".