Kvinder skal have bedre forhold

- For mig er kvinders forhold et meget vigtigt emne hvor vi må sætte ind med al den kompetence vi har på området. Det bekræfter kvinderne mig i når de siger: "Gud ske lov at I kom og viste os det lys!", siger Zerfu Beriso fra Etiopien.

Af Marianne Bach, kommunikationssekretær fra 1984-2016

- Vores område ligger langt fra hovedstaden, og størstedelen af befolkningen lever på samme måde som man altid har gjort, fortæller Zerfu Beriso som står i spidsen for Mekane Yesus Kirkens sociale udviklingsarbejde, DASSC, i Wabe Batu Synoden i Etiopien.
- For kvinderne betyder den traditionelle levevis blandt andet hårdt arbejde fra morgen til aften. De skal føde børn og opdrage og forsørge dem, de skal hente vand og samle brænde, lave mad og vaske tøj.  
- Kvinden står med et stort ansvar. Samtidig er hun mandens ejendom, og han kan behandle hende som han har lyst til. Hvis en mand er utilfreds med sin kone, kan han straffe hende korporligt eller måske tage en yngre kvinde som sin kone nummer to. Så skal den første kone dele med den anden, og hun får svært ved at forsørge parrets børn. I nogle tilfælde får hun endda frataget de dyr som hun og børnene lever af.
- Sådan har det altid været, det er normalt, og det stiller folk ikke spørgsmålstegn ved. Det gør kvinderne heller ikke, tværtimod er de ofte selv med til at holde fast ved traditionerne, det kendte. Det handler om uvidenhed, og det samme gælder for de fleste skadelige traditionelle skikke som for eksempel kvindelig omskærelse.

Forandring kræver undervisning
- Oplysning og undervisning er vores vigtigste redskaber når vi vil forbedre kvindernes situation, siger Zerfu.
- Undervisningen kører på mange forskellige strenge, men fundamentet er at Gud har skabt mennesket i sit billede, og så fortjener alle mennesker også at blive respekteret. I Etiopien tror alle nemlig på Gud på den ene eller den anden måde – det gør ikke kun vi kristne og muslimerne, men også animisterne.
- Undervisningen handler også om at en mand ikke ejer sin kone, men at hun er en del af ham selv fordi de som ægtefolk er ét. Så når en mand skader sin kone, så skader han faktisk sig selv. Og når han respekterer sin kone og drøfter hverdagens udfordringer med hende, så respekterer han også sig selv – og samtidig får de som par bedre muligheder fordi kvindens ressourcer og kompetencer også bringes i spil.

Det tager lang tid
- Det er en langvarig proces at få folk til at forstå disse ting. Og når mænd og kvinder indser at de må gøre op med de traditioner som skader dem selv, så har de brug for hjælp og vejledning til at finde ud af hvordan de så skal agere og forholde sig til hinanden i forskellige sammenhænge og situationer, forklarer Zerfu.
- Vi er meget taknemmelige for at Promissio nu har hjulpet os til at få støtte fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling til arbejdet i 2012-2014. Men samtidig må jeg sige at kortvarige projekter er et kæmpestort problem fordi vi så ikke kan hjælpe folk helt i mål.
- Et andet problem, som vi står med i det her arbejde, er at vi kun har ressourcer til at dække et mindre geografisk område. Så når vi for eksempel har fået stoppet for kvindelig omskærelse i et distrikt, så sender folk bare deres piger til nabodistriktet eller et andet sted for at blive omskåret. Derfor håber jeg meget på at det dansk støttede projekt på et tidspunkt kan blive udvidet til at dække alle vores distrikter. Så vil vi for alvor kunne skabe forandringer der holder i længden, siger Zerfu Beriso som selv er gift og har to børn på ni og 12 år.

21. juni 2012

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling har bevilget 750.000 kr. til et mini-projekt der skal forbedre kvinders forhold i Hebano-Kokossa området i Wabe Batu Synoden i Etiopien.

Projektet kører fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014. Efter evaluering kan det eventuelt forlænges til at dække et større område i en årrække.