Skikkene skader hele samfundet

Zenebech kæmper mod de skikke der skader kvinder og børn og samtidig gør samfundet fattigere.

Af Inger Holmgaard, fysioterapeut og master i sundhedsantropologi

Zenebech var kun 14 år og gik i 8. klasse da hun blev kidnappet i Hebano i Sydetiopien. Det lykkedes hende dog at slippe fri. Et år senere blev hun kidnappet igen, og nu blev hun holdt som fange indtil hun var gravid. Derefter måtte hun bare acceptere et ægteskab som hun ingen indflydelse havde på.
Året efter kidnapningen fødte hun en søn. Ham fik hun sin mor til at passe så hun kunne genoptage sin skolegang, men da var hun allerede gravid igen. Derpå lærte hun hvordan hun kunne undgå at blive gravid, så i dag har hun tre sønner på 18, 17 og ni år. Selv er hun 34 år. Hendes mor hjalp hende da de første børn var små, så hun klarede at gøre sin skolegang færdig til 12. klasse selv om hun måtte gå 8 km hver vej for at komme i skole.

Omskåret som lille
Zenebech var helt lille da hun blev omskåret, og det var den mildeste form hvor kun klitoris fjernes. Men hun ved om de andre mere omfattende former for omskærelse fra samtaler med andre kvinder. Hun fortæller at kvinder som er skåret mere end hun er, har haft svære fødselskomplikationer på grund af stramt arvæv der ikke giver sig under fødslen.
En omskåren kvinde føler ingen nydelse ved samleje, tværtimod føler hun smerte. Mange kvinder er udsat for vold fra deres mænd fordi de ikke har lyst til samleje, og så foregår det under tvang.

Polygami fører til fattigdom
Zenebech arbejder nu i afdelingen for kvinders og børns anliggender på distriktskontoret i Kokossa. Her kæmper hun for større lighed mellem mænd og kvinder og for at bekæmpe de mange skikke i kulturen som er til skade for specielt kvinder og børn, men som også set i et bredere perspektiv fører til fattigdom i samfundet. Dette gælder særligt polygami.
En mand med mange koner og mange børn har været betragtet som en betydningsfuld mand. Men der er ikke længere jord nok til store kvægflokke, og de dyrkede jordlodder bliver mindre og mindre fordi jorden skal deles mellem flere og flere mennesker. De meget børnerige familier kan ikke give alle børnene en opvækst. Derfor sker det at børn lejes ud som arbejdskraft for andre. Dermed har familien en mund mindre at mætte, og der kan blive lidt penge så de resterende børn kan komme i skole. Det er de barske realiteter i Hebano i dag.

14. november 2011