Frihedshuset sætter børn fri

Projekt køber etiopiske børnearbejdere fri og hjælper dem til at klare sig selv.

Af Marianne Bach, redaktionssekretær fra 1984-2016

Frihedshuset er navnet på et af Win Souls for God’s (WSG) projekter i Etiopiens hovedstad, Addis Ababa. Projektets formål er at hjælpe tidligere børnearbejdere så de kan klare sig selvstændigt – økonomisk, socialt og åndeligt.
Frihedshuset har hjemme i to lejede bygninger i byen: Et hus til de 30 drenge i projektet og et andet til de 30 piger. Det er store børn og teenagere som i en meget ung alder er blevet overladt til deres arbejdsgivere i Addis Ababa, mod at forældrene har fået et beløb udbetalt – ofte suppleret med tomme løfter om at deres børn også ville komme i skole.

Fra slave til selverhvervende
Drengene har typisk arbejdet med at væve i 17 timer om dagen. De fleste af pigerne har hver dag travet den lange tur op på Entoto bjerget for at samle store læs kviste og grene som de derefter bar på ryggen hele vejen ned igen for at sælge dem som brænde. Begge dele er hårdt arbejde som hverken levner tid eller kræfter til leg og skole.
WSG har købt børnene fri fra deres arbejdsgivere, og nu får de lov til at bo i Frihedshuset i et års tid. Her får de mad og et trygt, kristent hjem. De får skoleundervisning, lærer at omgås andre mennesker og at samarbejde. Desuden får de hjælp til at komme i gang med et selvstændigt erhverv. Drengene fortsætter som vævere og får udbygget deres færdigheder. Pigerne prøver forskellige ting. Når den enkelte pige har fundet ud af om hun vil være frisør, sælge grøntsager eller noget andet, får hun den undervisning hun behøver, for at komme godt i gang. De lærer at arbejde selvstændigt og beholder selv indtægten af deres arbejde. De lærer at spare op og styre deres økonomi, og de lærer at træffe beslutninger for sig selv og deres liv.

Troen er vigtig
En vigtig del af den proces børnene gennemgår i løbet af det år de er i Frihedshuset, handler om tro. Tro på sig selv og på at de kan skabe sig et godt liv hvis de bruger deres evner og muligheder. Tro på deres egen værdi og på at de kan bidrage med noget væsentligt i forholdet til andre menneker. Og tro på Gud, deres far i Himmelen.
I december 2009 var over 60 børn og unge ”udlært” og blev sluset ud i samfundet fra Frihedshuset og andre af WSGs projekter for gadebørn, børnearbejdere og prostituerede piger. WSG regner med at de næste 55 piger og drenge bliver klar til at forlade Frihedshuset i år.

2. marts 2010